Nieuwe subsidieregeling voor WEL in ontwikkeling per 1 juli actief

Tot en met 30 september 2022 kunnen samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs een subsidie aanvragen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren. Tijdens één van de 4 vragenuren kunnen zij terecht voor meer informatie.

Afbeelding van nieuwsbericht wel in ontwikkeling
Beeld: ©Wel in Ontwikkeling

In Nederland wonen jeugdigen die niet ingeschreven staan op een school, maar misschien wel perspectief op onderwijs of ontwikkeling hebben als zij hiervoor meer mogelijkheden krijgen.

Het gaat om kinderen en jongeren (in het vervolg ‘jeugdigen’ genoemd) met een vrijstelling van de Leerplichtwet op grond van artikel 5 onder a én voor jeugdigen die niet ingeschreven staan op een school en daar géén vrijstelling voor hebben (absoluut verzuim). Veel van deze jeugdigen en hun gezinnen hebben al veel meegemaakt; vaak gaat het om situaties met een lange en complexe historie.

Met het project WEL in ontwikkeling werkt Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd samen met Gedragswerk (onderwijs en thuiszitters) en Ingrado (leerplicht en RMC) om met partners uit het onderwijs in de regio’s een nieuwe beweging creëren in situaties die zijn vastgelopen of waarin jeugdigen zich onvoldoende kunnen ontwikkelen.

Tot en met 30 september 2022 kunnen samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs een subsidie aanvragen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren.

Tijdens één van de 4 vragenuren kunnen zij terecht voor meer informatie.

Samenwerkingsverbanden kunnen zich aanmelden via info@gedragswerk.nl. Geef daarbij het vragenuur van jouw keuze op en je ontvangt een Teams-link.

Meer informatie

De subsidieregeling is op 1 juli 2022 gepubliceerd op www.dus-i.nl