Onderzoek en e-book Hoe bouw je een aantrekkelijke organisatie?

Om nieuwe medewerkers te trekken, een sterke arbeidsmarkt te creëren én de huidige werknemers in de jeugdhulpsector te behouden, is het belangrijk dat de organisaties aantrekkelijk zijn als werkgever. Jeugdhulp. Alles in het werk’ vroeg aan medewerkers en bestuurders in brede jeugdhulp welke ingrediënten het succes bepalen. De resultaten en handvatten vind je in het complete e-book.

Afbeelding van e-book Hoe bouw je een aantrekkelijke organisatie
Beeld: ©Jeugdhulp. Alles in het werk

Top 5 ingrediënten van een aantrekkelijke organisatie

  • 78 procent: Belang van kinderen en jongeren staat centraal
  • 63 procent: De organisatie geeft tijd voor reflectie en het bespreken en ontwikkelen van ideeën
  • 59 procent: De waardering en erkenning van professionals
  • 57 procent: Een cultuur van vertrouwen binnen de organisatie
  • 55 procent: Aandacht voor werkplezier

Analyse op eerder verzamelde data van het CBS ondersteunt deze top 5. Uit het onderzoek blijkt ook dat steun van leidinggevenden en de organisatie meteen de belangrijkste voorspeller is voor het verminderen van de ervaren vermoeidheid van medewerkers.

Daarnaast spelen werkinhoud, autonomie en arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol in de mate van waardering voor de werkzaamheden en de werkgevers.

Maaike van der Aar, FNV-bestuurder en lid van de Arbeidsmarkttafel :

“Uit een rondgang in het veld blijkt dat je op zo’n manier jeugdprofessionals aan je kunt binden als werkgever. Door de organisatie rond medewerkers op te bouwen en niet andersom. Zij zijn per slot van rekening de kern van de sector. Zonder hen geen jeugdzorg.”

Heel het rapport, voor welke ingrediënten in organisaties nog onvoldoende aandacht is en wat er gedaan wordt met de resultaten van het onderzoek lees je op de website Jeugdhulp. Alles in het werk.

Naar de website

Tien belangrijkste ingrediënten aantrekkelijke organisatie

Aantrekkelijke organisaties zijn van onschatbare waarde voor de sector. Zij weten nieuwe medewerkers te trekken en aan zich te binden en dragen zo bij aan een sterke arbeidsmarkt jeugd. ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ vroeg aan medewerkers en bestuurders in brede jeugdhulp wat een jeugdhulporganisatie aantrekkelijk maakt om voor te werken. De tien belangrijkste ingrediënten staan centraal in dit online inspiratieboek.

Inhoud e-book:

Belang van kinderen en jongeren

Naast zeven tips uit het veld pleit Thijs Jansen, directeur van Stichting Beroepseer, in zijn blog over lef en beroepseer voor het krijgen van meer invloed van jeugdprofessionals op de randvoorwaarden.

Centraal stellen van het belang van kinderen en jongeren is een veelgehoord credo, maar hoe doe je dat nu écht? En wat betekent dit voor je rol als jeugdprofessional, bestuurder of hr-professional? Jeugdhulp. Alles in het werk verzamelde zeven tips.

Tijd voor reflectie

“Studenten brengen weer wat theorie en boekenwijsheid terug in de praktijk en hebben een frisse blik. Tegelijkertijd geef je studenten een inkijkje in de praktijk”, zegt teammanager Daniëlle van Schaik van Lokalis over de spiegelreflectiemethode.

Laat je inspireren door de bespiegelingen van gezinswerker Heleen en student Social Work Elisa en lees de tips uit de praktijk hoe je tijd maakt voor reflectie.

Aandacht voor waardering en erkenning

“Je mag best onderscheid maken en bijzondere inzet belonen,” zegt Daniëlle van de Laan, hoofd HR Samen Veilig Midden-Nederland. In de vierde editie van het e-book ‘Hoe bouw je een aantrekkelijke organisatie?’ staat waardering en erkenning centraal. Laat je inspireren hoe je van een nieuw beleid waarderen en belonen een succes kan maken en welke stappen daarvoor nodig zijn.

Werkbeleving: dit maakt het verschil

Wat bepaalt of je tevreden bent over je werk en de organisatie? In een visual zie je welke factoren volgens professionals het verschil maken bij werkbeleving. Conclusie? Investeer als organisatie en leiding in de relatie met je professionals.

Bekijk en of download het e-book Hoe bouw je een aantrekkelijke organisatie?

Bouw mee!

‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ werkt samen met het veld aan aantrekkelijke organisaties in jeugdhulp, zodat medewerkers er graag willen werken en blijven werken. Werk jij bij een aantrekkelijke organisatie? Bouw met ze mee! Deel je verhaal via jeugdhulpallesinhetwerk@fcb.nl.