Professionalisering en het belang van de beroepsvereniging

In vier levendige dubbelinterviews gaan professionals uit uiteenlopende beroepsgroepen in het jeugddomein met elkaar in gesprek over thema’s als samenwerking, gezamenlijk vakmanschap, professionalisering en de meerwaarde van lidmaatschap van een beroepsvereniging.