Handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet

Welke mogelijkheden zijn er binnen wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? In de Handreiking Onderwijs Zorg en de Leerplichtwet die Ingrado samen met de Inspectie van het Onderwijs maakte, staat wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is. Daarnaast is in de handreiking een handig schema opgenomen voor het toepassen van de afwijking van het minimaal aantal uren onderwijstijd.