Voortgangsrapportage Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd - jan-mrt 2024

Het eerste kwartaal van 2024 heeft het OZJ zich beziggehouden met de 42 regiobijeenkomsten. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd om de implementatie van de Hervormingsagenda Jeugd te bespreken en de informatie die eruit voorvloeide is in de vorm van startfoto's verwerkt.

Uit deze bijeenkomsten en de analyse naderhand kwam nadrukkelijk naar voren dat er veel speelt in het jeugddomein. Zo ging het regelmatig over hoe druk beleidsmedewerkers en professionals zijn met de verbetering en transformatie van de jeugdzorg op alle vlakken. Daarom besteedt het OZJ in deze voortgangsrapportage aandacht aan het thema 'programmatische drukte', een verzamelnaam voor alle initiatieven, projecten, programma's, pilots, proeftuinen, etc., die worden ingezet in het jeugddomein op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Afbeelding van de voortgangsrapportage ondersteuningsteam zorg voor jeugd
Beeld: ©OZJ