OZJ Adviesrapport Leefwereldtoets

De Hervormingsagenda Jeugd omvat diverse maatregelen die essentieel zijn voor de hervorming van de jeugdzorg en het bredere stelsel. In dit kader heeft het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ), in samenwerking met MIND, Ieder(in) en de Nationale Jeugdraad (NJR) en in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de taak gekregen om op initiatief van de genoemde clientorganisaties de leefwereldtoets (LWT) te ontwikkelen.

Dit rapport beschrijft een advies vanuit deze werkgroep over de vormgeving van de toets, inclusief onderbouwing, hoe de toets zich verhoudt tot andere trajecten en een advies over de implementatie ervan.

Afbeelding van adviesrapport leefwereldtoets
Beeld: ©OZJ