Jaarrapportage 2019 Ambassadeurschap oppakken en leren van complexe casuïstiek

Deze jaarrapportage geeft een eerste inkijk in de de activiteiten, ervaringen en leerpunten van het ambassadeurschap ‘Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek (OLCC)’. Het ambassadeurschap is onderdeel van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd.

Het OLCC heeft de volgende verstoringen geconstateerd:

  • Organisatorische verstoringen
  • Wettelijke beperkingen
  • Inhoudelijke beperkingen
  • Conflicten tussen ouders en/of zorgorganisatie en/of gemeente

In de rapportage lees je meer over de redenen van de complexiteit van casussen.

Behoefte om te delen wat ze tegenkomen

De jaarrapportage wordt aangeboden vanuit de behoefte van het Ondersteuningsteam om te delen wat ze tegenkomen. Nog niet alle wegen zijn bekend, en uiteraard kunnen de ruim 100 casussen geen volledig beeld geven van de zorg voor kinderen en hun ouders in Nederland.