Notitie: Kansen voor lerend jeugdstelsel in digitale mogelijkheden

Aanleiding voor deze notitie is de impact van het Coronavirus, signalen en gezamenlijke ontwikkelingen uit het werkveld, waaruit blijkt dat de kansen voor digitale middelen steeds meer worden ervaren.

Het jeugdhulpstelsel is bezig met een ontwikkeling waarbij de voornaamste doelen zijn dat inhoud voorop staat, de vraag van het gezin centraal en dat professionals op de juiste plek worden ingezet én elkaar weten te vinden om als netwerk zorg te leveren.

Digitale middelen hebben de potentie om hier een bijdrage aan te leveren én ons in staat te stellen om op geaggregeerd niveau data te verzamelen om te leren en tot nieuwe inzichten te komen. Zeker wanneer zij niet alleen worden ingezet als losstaande aanvullingen op reguliere zorg maar als integraal faciliterend onderdeel van het verlenen van zorg en hulp.

Inhoud notitie:

Huidige situatie in het veld

De jeugdzorg is in transitie

Digitalisering binnen de zorg

  • Indeling digitale middelen
  • Kansen en valkuilen digitalisering
  • Inzetten op verbinding van bestaande innovaties en kennis

Landelijke kracht en regionale impact

  • Uitdagingen in de regio
  • Visieontwikkeling digitale innovaties in het jeugdveld
  • Landelijke programma’s zorgvernieuwing
  • Landelijk & regionaal

In de notitie lees je verder wat er noodzakelijk is om gebruik te kunnen maken van de kansen die de digitale mogelijkheden bieden en een roadmap om dit daadwerkelijk te realiseren.