Afbeelding van Eindrapportage: Leren en verbeteren met ervaringen in de jeugdhulp
Beeld: ©OZJ

Eindrapportage: Leren en verbeteren met ervaringen in de jeugdhulp

Hoe kan leren en verbeteren met ervaringen bijdragen aan het realiseren van een lerend jeugdstelsel en het merkbaar verbeteren van de jeugdhulp? In opdracht van en in nauwe samenwerking met de partijen binnen het programma Zorg voor de Jeugd zoekt het consortium DOS (DSP-groep, OOG Onderwijs en Jeugd en StoryConnect) naar antwoord op die vraag.

Monitoring is daarin belangrijk; niet alleen om te evalueren of genoemde ambitie dichterbij komt, maar ook om een leercyclus op gang te brengen en de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (samen: jeugdhulp) verder te ontwikkelen.

Naast feiten en cijfers (meetbaar beter) is Zorg voor de Jeugd op zoek naar de verhalen achter de cijfers (merkbaar beter). Daarbij gaat het om de verhalen van de mensen voor wie de hulp bedoeld is: kinderen, jongeren en hun ouders en verzorgers, en ook om de verhalen van professionals in het jeugdhulpveld die de hulp bieden.

Verhalen uit de leefwereld

Doel van dit deel van de monitoring van Zorg voor de Jeugd is om een groot aantal verhalen uit de leefwereld op te halen, om op basis daarvan samen met betrokkenen te komen tot gedeelde (beleidsrelevante) inzichten en adviezen of verbeteracties. Monitoring dus, als aangrijpingspunt om samen steeds beter te worden en merkbare verbeteringen in de jeugdhulp te realiseren.

In deze eindrapportage lees je wat de keuzes waren die in dit ontwikkeltraject zijn gemaakt, welke stappen er zijn gezet, hoe het proces is verlopen, wat het heeft opgeleverd en welke kritische succesfactoren een rol spelen.