Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT)

** Het programma Geweld hoort nergens thuis liep van april 2018 t/m december 2021 **

‘Geweld hoort nergens thuis’ (GHNT), zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je zeker als jongere veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen. Veel jongeren hebben thuis niet zo’n veilige omgeving.

De ambitie van het meerjarenprogramma GHNT was om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie te doorbreken. We moesten met elkaar een veilig netwerk vormen rondom de slachtoffers, jong en oud, (potentiële) daders en hun sociale omgeving.

Meer informatie

** Het programma Geweld hoort nergens thuis liep van april 2018 t/m december 2021 **

Drie opdrachtgevers

Het nationale meerjarenprogramma GHNT werkte in opdracht van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Rechtsbescherming (JenV) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Resultaten