Onderzoeksrapport en factsheet: Naar collectieve financiering van zorg in onderwijstijd

Eind 2022 is het onderzoeksrapport “Naar collectieve financiering van zorg in onderwijstijd” van DSP/Oberon naar de Kamer gestuurd. In dit onderzoek is o.a. Hart van Brabant gevolgd. Het afgelopen schooljaar is de monitor van zorg in onderwijstijd gecontinueerd. Vandaag zijn hiervan de resultaten definitief geworden met een nieuwe factsheet en aangepaste interactieve pdf.

Afbeelding van De kracht van collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd
Beeld: ©Hart van Brabant

Over Zorg in onderwijstijd

Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs (voormalig cluster 3 en 4) hebben vaak op school extra ondersteuning en zorg nodig, bijvoorbeeld verpleging of persoonlijke verzorging bij een lichamelijke handicap of begeleiding bij gedragsproblemen. Maar het is onduidelijk hoe en door wie deze zorg betaald moet worden: door de school zelf, door gemeenten (Jeugdwet of Wet maatschappelijke ondersteuning), zorgkantoor (Wet Langdurige zorg) of zorgverzekeraar?

Ouders, scholen en zorgaanbieders raken gemakkelijk de weg kwijt in de grote hoeveelheid financiële potjes en regelgeving. Het gedoe over geld staat het gesprek over wat een kind nodig heeft in de weg. Ouders worden belast met het aanvragen van individuele indicaties en scholen hebben te maken met grote aantallen zorgverleners die allemaal voor één kind op school komen.

Afbeelding voor-jeugd-en-gezin-collectieve-financiering-zorg-onderwijstijd-aanvullende-inzichten
Beeld: ©Hart van Brabant

Wil je meer weten over het onderzoek uit 2022 en de bijbehorende factsheet. Op de website van Oberon vind je meer informatie en naslagwerk.