Kwaliteit en blijvend leren in de jeugdhulp: Van praten naar doen

In het kader van de Hervormingsagenda is aan de kwartiermaker Kwaliteit en blijvend leren de opdracht gegeven om een advies te geven hoe te werken aan kwaliteit en blijvend leren in de jeugdhulp. Het doel is ervoor zorgen dat er structureel en duurzaam wordt gewerkt aan kwaliteit en blijvend leren in de jeugdhulp. Dit advies beschrijft een daartoe op te zetten structuur en werkwijze en is omarmd in het Bestuurlijk Overleg Hervormingsagenda van mei 2023. De inhoud is vertaald naar afspraken in de Hervormingsagenda hoofdstuk Kwaliteit.