MAO Uitvoeringsplan ‘Met Frisse Blik’

In 2022 is besloten het programma Met Andere Ogen door te zetten in de vorm van een netwerkorganisatie. De afgelopen maanden stonden voor netwerkregisseur Vera Naber in het teken van verkenning; hoe heeft het netwerk zich ontwikkeld de afgelopen jaren? Welke behoeften leven er bij de leden van het netwerk? En welke wensen zijn er richting de toekomst?

Afbeelding van uitvoeringsplan Met Andere Ogen
Beeld: ©Met Andere Ogen

Deze verkenningsfase heeft bijgedragen aan uitvoeringsplan ‘Met Frisse Blik’. Het plan biedt een operationalisering van het advies ‘De vrijblijvendheid voorbij’ en geeft onder andere weer hoe Met Andere Ogen zich verhoudt tot diverse werkagenda’s, hoe er invulling wordt gegeven aan de ambities van het netwerk en door middel van welke activiteiten het netwerk gefaciliteerd zal worden in het versterken van de samenwerking.