Rapport Normenkader Kinderen in de Maatschappelijke opvang

Kinderen in de maatschappelijke opvang hebben individuele en bijzondere ondersteuning nodig om te herstellen van de stressvolle ervaringen die zij meemaken. Daarom heeft het ministerie van VWS (de directie Jeugd) Q-Consult Zorg verzocht een eenvoudig en praktisch hanteerbaar normenkader te ontwikkelen waarmee opvangorganisaties snel stappen kunnen zetten ter bevordering van de zorg voor kinderen in de maatschappelijke opvang. Ook kunnen de normen als inspiratiebron voor gemeenten gelden.

afbeelding van Rapport Normenkader Kinderen in de Maatschappelijke opvang

Het kader moet richting geven, inspireren en motiveren. Naast de normen biedt het rapport ook een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden die op dit moment al gebruikt worden in het veld. Opdrachtgever voor het normenkader kinderen in de maatschappelijke opvang zijn VWS, Valente (branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang) en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) gezamenlijk.

Het doel van het normenkader voor kinderen in de Maatschappelijke opvang:

  • Een eigenstandige cliëntpositie voor kinderen creëren; dat betekent dat er voor elk afzonderlijk kind aandacht is en de ondersteuningsbehoeften uitgezocht zijn.
  • Maatschappelijke opvangorganisaties hebben normen die praktisch hanteerbaar zijn en die hen inspireren en motiveren om verbeteringen op te pakken in de zorg en bij begeleiding van kinderen.
  • Maatschappelijke opvangorganisaties en gemeenten hebben een gemeenschappelijke taal voor het gesprek over inkoop.
  • Een toekomstbestendig kader maken, met oog voor huidige ontwikkelingen en uitdagingen in de praktijk.