Verkenning (financiële) potentie van stevige lokale teams

In dit rapport wordt uiteengezet wat de (financiële) potentie is van lokale teams die al dan niet zelf hulp verlenen. Ook wordt aangegeven wat essentiële randvoorwaarden en werkzame elementen zijn om deze (financiële) potentie te realiseren.

In veel plannen in de jeugdzorg spelen lokale teams (wijkteams, buurtteams of sociale teams) die zelf hulp verlenen een belangrijke rol. Enkele onderzoeken lijken erop te wijzen dat het zelf uitvoeren van ondersteuning financieel voordelig kan zijn. Dit in tegenstelling tot teams die enkel indicaties afgeven en andere partijen inschakelen voor de hulpverlening.

Reden voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om KPMG en het Verwey-Jonker Instituut opdracht te geven tot dit onderzoek naar de mogelijke (financiële) potentie van lokale teams die zelf hulp verlenen aan jeugdigen en ouders.

Afbeelding van het rapport Verkenning (financiële) potentie van stevige lokale teams
Beeld: ©Verwey-Jonker Instituut