Visiedocument OOK in Balans

Het goed vormgeven van ouderschaps- en opvoedingsbegeleiding en ontwikkelingsstimulering begint met een duidelijke visie. Vanuit de visie kunnen heldere doelen en acties geformuleerd worden, die bijdragen aan het bereiken van een gezamenlijke ambitie. Bij de bouwstenen voor het komen tot een visie is in dit document zowel de rol van de professional als de invloed van de sociaalmaatschappelijke context meegenomen. Het document is primair bedoeld voor gemeenten en trekkers en samenwerkingspartners van de Kansrijke Start coalities, maar ook voor iedereen die zich bezighoudt met het bieden van een kansrijke start aan kinderen en ouders in de eerste levensjaren en het voorkomen of verminderen van ontwikkelingsachterstanden.

Afbeelding van visiedocument OOK in Balans
Beeld: ©Pharos