Handreiking Uniform Hulpaanbod in scheidingsprocedures

Het aantal relaties dat in Nederland weer wordt verbroken neemt toe. Bij deze scheidingen (van huwelijk en duurzame relatie) zijn vaak kinderen betrokken. Jaarlijks worden in Nederland ruim 7.000 scheidingen beschouwd als een complexe scheiding. In deze situaties vergt het familierechtelijke proces een specifieke aanpak van de familierechter om de schade voor kinderen en gezinnen zoveel mogelijk te beperken. Een belangrijk instrument dat door de rechter in dat kader wordt ingezet is het Uniform Hulpaanbod (UHA). Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor professionals die hiermee werken.

Afbeelding van de Handreiking Uniform Hulpaanbod in Scheidingsprocedures
Beeld: ©KPMG

Er is behoefte aan een handreiking die enerzijds inzicht geeft in de gemaakte
afspraken met betrekking tot het UHA en anderzijds de benodigde handvatten biedt
om de efficiëntie en effectiviteit van de samenwerking met betrekking tot het UHA
te bevorderen.

De handreiking biedt inzicht in:

  • welke verschillende samenwerkingsvarianten in het land bestaan;
  • wat de voor- en nadelen van de verschillende varianten zijn;
  • welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn voor een succesvolle
  • samenwerking;
  • de mogelijke risico’s die gepaard gaan met de keuze voor een
  • samenwerkingsvariant;
  • de te maken afspraken om de efficiëntie en effectiviteit van de samenwerking
  • te bevorderen.

Het doel van de handreiking is het optimaliseren van de toegankelijkheid van
hulp in het UHA, zodat kinderen en gezinnen de ondersteuning krijgen die ze
nodig hebben. De handreiking draagt bij aan het realiseren van een
geïntegreerd hulpaanbod, waarbij de verschillende betrokken partijen effectief
en efficiënt samenwerken.