Handreiking Vereenvoudigen verwijsproces gecertificeerde instellingen naar hulp

Om het proces dat moet worden doorlopen om vanuit een Gecertificeerde instellingen (GI) te verwijzen naar jeugdhulp te vereenvoudigen, is de handreiking Vereenvoudiging verwijsproces Gecertificeerde Instellingen beschikbaar. Deze handreiking is gemaakt door Significant Public in samenwerking met gemeenten en GI’s.

Afbeelding van de handreiking vereenvoudiging verwijsproces
Beeld: ©Significant

Jeugdbeschermers geven aan dat ingewikkelde verwijsprocessen, die vaak verschillen per regio of gemeente, tot onnodig hoge administratieve lasten leiden. Mede daardoor wachten kinderen met een beschermingsmaatregel langer op hulp. Daarom heeft het ministerie van VWS opdracht gegeven aan Significant Public om een handreiking te maken die kan helpen om dit proces te vereenvoudigen.

In de handreiking staat een vereenvoudigd verwijsproces beschreven en de randvoorwaarden die nodig zijn om dit te laten werken. Zo is het belangrijk om te zorgen dat de GI’s, gemeenten en zorgaanbieders in een regio goed samenwerken en elkaar vertrouwen. De handreiking geeft inzicht in de verschillende schakels in het verwijsproces en de taken en verantwoordelijkheden van de GI’s, gemeenten en zorgaanbieders. Het ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de VNG  roepen partijen op om de handreiking zoveel mogelijk te benutten om de verwijsprocessen te vereenvoudigen.

Inhoud van de handreiking Vereenvoudiging verwijsproces gecertificeerde instellingen:

  1. Waarom deze handreiking
  2. Taken en verantwoordelijkheden
  3. Een vereenvoudigd verwijsproces bij passende hulp vanuit het gecontracteerde aanbod
  4. Randvoorwaarden voor een werkend verwijsproces
  5. Aandachtspunten bij implementatie

Meer informatie:

Kamerbrief over verbetering van de jeugdbeschermingsketen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Kamerbrief over uitvoering motie Ceder over jeugdbeschermingsketen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl