Advies schooldeelname na vervallen coronamaatregelen

Corona heeft een endemische fase bereikt en de laatste coronamaatregelen zijn komen te vervallen. Het Handelingskader thuisblijvers corona is daarmee niet meer van toepassing. Voor leerlingen die coronagerelateerd langdurig (deels) niet naar school gaan, geldt nu dezelfde route als voor alle andere leerlingen die ziek zijn. Het uitgangspunt is dat er voor alle jeugdigen die om medische redenen niet (volledig) naar school kunnen een oplossing komt om passend deel te nemen aan onderwijs.

Behalve het advies staan in dit document ook relevante links.