Grenzeloos verzameld; Inkijk in de praktijk van het opgavegericht werken

De opdracht van het rijksbrede programma Grenzeloos Samenwerken is om de beweging waarbij overheden samenwerken aan een opgave, verder te brengen. Deze publicatie belicht verschillende aspecten van werken aan opgaven in de praktijk.

Afdbeelding van document grenzeloos
Beeld: ©Toekomstscenario

De opdracht van het rijksbrede programma Grenzeloos Samenwerken is om de beweging waarbij overheden samenwerken aan een opgave, verder te brengen. Bijvoorbeeld door leergroepen van programmadirecteuren te faciliteren, door leerateliers te organiseren waarbij vertegenwoordigers van alle betrokken partijen aan tafel zitten, of door een tijdje mee te draaien in een programmadirectie of opgaveteam. Dat levert weer nieuwe kennis, ervaring en expertise op, die in deze publicatie voor het eerst is samengebracht.

Deze publicatie belicht verschillende aspecten van werken aan opgaven in de praktijk. Het hoofdstuk over het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ bijvoorbeeld, leest bijna als een beleidsthriller: je voelt de spanning oplopen. Voor de betrokkenen was dat op het moment zelf niet altijd fijn, maar het leverde wel een tiental concrete aanbevelingen op waar je je voordeel mee kunt doen.

Ook is er een hoofdstuk gewijd aan het belang van een fysieke samenwerkplek, vind je informatie over burgerparticipatie en lees je in een kritische analyse hoe de grilligheid van de politiek kan leiden tot deadlines die vooral te maken hebben met de positie van de minister en minder met het langetermijndoel van de opgave. Daarnaast bevat elk hoofdstuk een kader met aanvullende informatie, van podcast tot rapport en alles daar tussenin.

In het laatste hoofdstuk vind je praktische handreikingen voor als je zelf (verder) aan de slag wil met grenzeloos samenwerken.

Kortom: met deze publicatie heb je een grenzeloze verzameling lessen, kennis en inzichten over samenwerken in handen. Je kunt ‘m van voor naar achter lezen of van achter naar voor, maar voel je vooral uitgenodigd om ’m gewoon ergens open te slaan, alleen de kaders te lezen, of in de inhoudsopgave te zoeken naar het onderwerp dat je het meest aanspreekt of waar je meer informatie over zoekt.