Werkboek sociale steun - Handreiking voor samenwerking tussen formele en informele steun

Er zijn door het Ondersteuningsteam diverse masterminds en webinars gehouden over informele steun o.a. over omgaan met aspecten van veiligheid, bewustwording en equiperen van professionals, rollen en verantwoordelijkheden. De lessen uit deze sessies zijn gebruikt voor deze handreiking over samenwerking formele met informele steun, waar praktijkkennis en wetenschap gebundeld is.

In deze publicatie worden het weten en handelen bijeen gebracht, met nieuwe ideeën, inspiratie en voorgestelde verbeteringen. Om juist jeugdigen en opvoeders zelf en hun (in)formele ondersteuners perspectief te geven op met wie wat wanneer en hoe te kunnen handelen.

Handreiking voor samenwerking tussen formele en informele steun
Beeld: ©OZJ

Met voorbeelden uit de praktijk van henzelf: jongeren en volwassenen, in tekst, beeld of geluid. Met toevoeging van wetenschappelijke inzichten, tips en adviezen.

En tot slot de toets in hoeverre deze inzet bijdraagt aan de noodzakelijke paradigmaverschuivingen, te weten:

  1. Het versterken van de regie en positie van opvoeders en de focus op hen als primair verantwoordelijken
  2. Nieuwe kijk op kwetsbaarheid
  3. Denken en handelen vanuit het alledaagse en toevoegen in plaats van overnemen
  4. Welke oude wijn in nieuwe zakken gegoten kan worden

Deze publicatie is een aanzet om met de betrokkenen te komen tot paradigmaverschuivingen. Want daar ligt de sleutel: naar elkaar omkijken en sociale steun bieden.