Het digitale spoor bijster - Rapport en Factsheet

Het OZJ heeft Lost Lemon de opdracht gegeven om het online informatieaanbod in de jeugdzorg te inventariseren en met praktische  aanbevelingen te komen voor verbeteringen op de korte termijn. Het huidige online informatieaanbod is geïnventariseerd vanuit het perspectief van de zorgvrager. Op basis van de onderzoeksresultaten is een factsheet gemaakt met tips en tricks voor het verbeteren van de online informatievoorziening.

Afbeelding van het rapport
Beeld: ©Lost Lemon

Over het Rapport

Uit een rapport van Zonmw uit 2018 blijkt dat jongeren met een complexe hulpvraag moeilijk toegang krijgen tot de juiste zorg. Een van de knelpunten ligt op het gebied van informatievoorziening. Zowel jongeren als hun ouders vinden het moeilijk om de juiste informatie over de toegang tot jeugdzorg te vinden.

Jeugdigen willen meer betrokken worden bij het kiezen van hun eigen zorgroute. Hiervoor hebben ze inzicht nodig in de verschillende mogelijkheden en in wat die opties betekenen voor hun toekomst. Goede en volledige informatievoorziening, zowel aan het begin van een
zorgtraject als verderop, is dan essentieel.

Dit rapport brengt in kaart wat je als jeugdhulpverlener kan doen om de juiste informatie online goed vindbaar te maken.

Afbeelding van het factsheet
Beeld: ©Lost Lemon

Over de Factsheet

In het onderzoek Het digitale spoor bijster worden de knelpunten in het huidige online informatieaanbod in de jeugdzorg beschreven. In deze factsheet krijg je praktische tips en tricks, waarmee je direct jouw website kunt verbeteren. Deze tips zijn bedoeld voor jeugdzorgaanbieders en gemeenten.