Inhoudelijke Agenda Vakmanschap Jeugdprofessionals

Voorliggend stuk betreft de Agenda Vakmanschap Jeugdprofessionals. Deze agenda is bedoeld om dit wenkende perspectief te bieden op vier ontwikkelopgaven die er voor professionals toe doen.

Deze opgaven zijn afgeleid van de vragen die bij hen leven over het versterken van hun vakmanschap, de wensen van kinderen en ouders, en de ontwikkelingen in het bredere jeugddomein. Ze volgen uit een proces van interviews en gesprekken met professionals en organisaties en lerende netwerken die op meerdere plekken zijn opgezet.

De agenda geeft richting aan het Platform Vakmanschap. Het is daarmee ook een document in ontwikkeling. De ontwikkelopgaven van professionals zijn immers niet statisch.

Het Platform zal steeds aansluiting zoeken bij juist die opgaven die er voor professionals, kinderen, ouders en jongeren toe doen.