Brochure Gezinshuizen

Steeds meer kinderen die niet thuis kunnen wonen, vinden een veilige plek in een gezinshuis. De brochure geeft antwoord op: Wat zijn gezinshuizen? Hoe zijn ze ontstaan? Wat zijn de kansen en uitdagingen? Waarom komen er steeds meer gezinshuizen? En ook: wat zijn de ervaringen van bewoners, gezinshuisouders en hun kinderen?