Brochure gezinshuizen. De kracht van het gewone leven

De nieuwe Jeugdwet schrijft voor dat jeugdigen die voor kortere of langere tijd niet thuis kunnen opgroeien in principe opgevangen moeten worden in een gezinsverband. In deze brochure vind je een beknopte beschrijving van de belangrijkste punten met een verwijzing naar relevante bronnen voor meer informatie