‘Samen leren en groeien op één plek’

In de praktijk

Het belang van investeren in vakmanschap en het uitwisselen van kennis

Als professional wil je de best mogelijke zorg verlenen. Daarbij loop je geregeld tegen vragen aan in een praktijk die heel complex is. Want hoe bied je de beste hulp en ondersteuning voor dit specifieke kind en gezin? Welke handelingsmogelijkheden heb je in deze situatie? Samen leren met andere professionals kan jou daarbij helpen. Het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals en de Wegwijzer maken dit mogelijk. Zo kun jij groeien als professional. En krijgen kinderen, jongeren en gezinnen de goede begeleiding, hulp en zorg die zij verdienen.

Jurja Steenmeijer.
Beeld: ©voor Jeugd & Gezin / Marieke Duijsters
Jurja Steenmeijer.

Jurja Steenmeijer is beleidsmedewerker bij de BPSW – een van de beroepsverenigingen van de samenwerkende beroepsverenigingen. Pauline van Viegen is projectleider Professionaliteit en Beroepsontwikkeling bij het Nederlands Jeugdinstituut. Samen investeren zij in vakmanschap: handvatten bieden aan professionals om goede hulp en ondersteuning te bieden aan ouders, kinderen en jongeren. Op het Platform Vakmanschap is ruimte om samen te leren. Professionals gaan samen op zoek naar het antwoord op de vraag: ‘hoe doe ik dat dan?’

Pauline van Viegen.
Pauline van Viegen.

Kennis en initiatieven samenbrengen

Het Platform Vakmanschap is ontstaan uit de behoeften van professionals. Van Viegen daarover: ‘Wij hebben de uitdagingen waar professionals in hun werk tegenaan lopen en de leervragen die daaruit voortkomen vertaald naar vier ontwikkelopgaven:

  1. Regie bij ouders, kinderen, jongeren
  2. Samenwerken in de zorg om het kind
  3. Persoonlijk leiderschap. De voorwaarden scheppen om goede hulp te bieden
  4. Werken in een veranderend jeugdveld.

Op het Platform Vakmanschap gaan professionals met elkaar aan de slag met díe ontwikkelopgaven. Het platform maakt geen nieuwe dingen, maar brengt kennis uit leernetwerken, actieprogramma’s, onderzoek, richtlijnen, initiatieven - zoals de Wegwijzer - én kennis van professionals bij elkaar.’

‘Zo schept het platform niet alleen verbinding, maar draagt het bij aan de verbetering van de zorg voor de jeugd.’

Samen tot goede afwegingen komen

Dat is nodig, legt Van Viegen uit. ‘De vragen van professionals in de praktijk gaan vooral over het “hoe”. Zij weten wat de bedoeling is. Bijvoorbeeld, ze willen de regie graag bij de ouders en jongeren laten. Maar wanneer de situatie concreet wordt, ontstaat soms de vraag: hoe doe ik dit hier nu op een goede manier?’

Steenmeijer herkent dit: ‘Professionals in de jeugdhulp werken in een complexe praktijk. Zij krijgen te maken met een woud van regels en protocollen. Zij gaan nu al op de best mogelijk manier daarmee om. Maar we kunnen niet van onze professionals verwachten dat zij al die kennis over die complexe praktijk en het brede veld van jeugdhulp weten. Daarom is het belangrijk dat zij de toegang hebben tot de juiste informatie. Als extra steun in de rug biedt het Platform concrete kennis over de opgaven die er op de werkvloer, voor ouder, kinderen en professionals, toe doen. ‘Informatie om in je dagelijkse werk toe te passen’, aldus Van Viegen. ‘Die uitwisseling van kennis en ervaring is onmisbaar voor professionals bij het versterken van hun vakmanschap.’

Jurja Steenmeijer.
Beeld: ©voor Jeugd & Gezin / Marieke Duijsters
Jurja Steenmeijer.

Scheppen van verbinding

Het is belangrijk dat je kennis van professionals uit de hele keten meeneemt. Bijvoorbeeld bij beleidsvorming. Steenmeijer: ‘Mensen uit de praktijk weten het beste wat er speelt in het veld. Die praktijkervaring moet je naar de beleidstafels krijgen, zodat je er in het beleid rekening mee kunt houden.’

Op het platform wordt dit mogelijk. Daar kunnen professionals elkaar ontmoeten en samen leren. Maar ook uitdagingen of veranderingen signaleren en agenderen. Bovendien is praktische kennis rondom vakmanschap makkelijker vindbaar en uiteindelijk toepasbaar. Zo schept het platform niet alleen verbinding, maar draagt het bij aan de verbetering van de zorg voor de jeugd.

Samen met professionals bespreek je knelpunten in het werk en deel je goede ideeën. Van Viegen schets hoe dat er in de praktijk uitziet: ‘Vorige week zocht een professional een creatieve manier om met de wachtlijst om te gaan voordat de jeugdhulp start. 17 anderen reageerden op haar vraag. De meesten zelfs binnen een dag. Dat helpt professionals verder. Vanuit het platform zijn we niet alleen op zoek naar vraag en antwoord. We kijken ook welke lessen we hieruit kunnen halen. En of we hieraan vervolg kunnen geven met de samenwerkende partijen. Dat kan resulteren in bijvoorbeeld een handreiking of wegwijzer.’

Professionals wegwijzer maken

Steenmeijer werkte mee aan zo’n wegwijzer: ‘De Wegwijzer is een product van de samenwerkende beroepsverenigingen en wijst professionals de weg door die soms complexe praktijk. Het licht thema’s uit en biedt professionals handvatten om de beste keuze te maken. Het voorkomt handelingsverlegenheid van professionals.’

Aan de hand van een voorbeeld laat Steenmeijer zien waar een professional zoal tegenaan loopt. ‘Om jeugdhulp te bieden heb je toestemming nodig. Bij minderjarigen geven ouders deze toestemming. Maar wat als ouders in een scheiding liggen en de ouders het niet eens zijn? Wat doe je dan als professional? De wegwijzer “Zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp” wijst de verschillende mogelijkheden aan die je hebt en hoe je dit goed kunt onderbouwen. Dat sterkt een professional in diens afweging.’

Een andere Wegwijzer is “Het dossier in de jeugdhulpverlening - Rechten en plichten.” Het hulpverleningsdossier is bedoeld om bij te dragen aan goede zorg. Maar misverstanden en onduidelijkheden over wat er wel en niet in een dossier thuis hoort en wie het mag inzien, staan die goede zorg ook in de weg. De Wegwijzer legt onder meer het doel van zo’n dossier uit en belicht inhoud: wat zet je er wel in en wat niet? Momenteel zijn twee nieuwe Wegwijzers in ontwikkeling. De ene Wegwijzer gaat over professionele standaarden en richtlijnen en de andere Wegwijzer zoomt in op de informele steun. Steenmeijer: ‘De inzet van informele steunfiguren, zoals zelfgekozen mentoren of familie, willen verder stimuleren. Met deze Wegwijzer doen we dat.’

‘We zien het aantal leden dagelijks groeien. Daarmee groeit ook de interactie. Het mooie is dat het ook gaat om een heel diverse groep. Dat is precies wat wij met het Platvorm Vakmanschap wilden bereiken.’

Samen leren en groeien

Steenmeijer zette het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals in om de Wegwijzers onder de aandacht te brengen van professionals. Het Platform ging in juni online met een website en een community. De community heeft al ruim 900 leden. Van Viegen: ‘We zien het aantal leden dagelijks groeien. Daarmee groeit ook de interactie. Het mooie is dat het ook gaat om een heel diverse groep. Dat is precies wat wij met het Platvorm Vakmanschap wilden bereiken. Zo kunnen we echt van en met elkaar leren.’

Wil jij ook samen leren en groeien? Meld je dan aan voor de community.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.