Podcast: Ieder kind geïnformeerd

In de praktijk

‘Praat op school met kinderen over huiselijk geweld en kindermishandeling’

‘Door er niet over te praten hou je het in de taboesfeer. Dat is jammer, een gemiste kans‘. Dat zegt Ernst van de Klauw, leerkracht op sterrenschool ‘de Ruimte’ in Almere. In de tiende podcast van de serie ‘Ieder kind geïnformeerd’ vertelt het team van de school dat zij het als hun taak ziet om het taboe op huiselijk geweld en kindermishandeling te verbreken en de drempel om erover te praten te verlagen. Een van de initiatieven daarin is het project ‘op tijd erbij op school’. In dit onderwijsprogramma gaan jonge mensen die zelf met huiselijk geweld of kindermishandeling te maken hebben gehad, het gesprek aan met de kinderen op school. Door hun eigen ervaring maken ze gemakkelijk contact en leren de kinderen wat ze kunnen doen als ze zelf geweld meemaken of dat bij een vriendje zien. Ook Team-Kim gaat het gesprek aan op school.

Een verdrietig ogende jongen zit op de grond bij een deuropening.

Het lesprogramma, dat één van de good practises is binnen het landelijke project ‘Ieder kind geïnformeerd’ begint met het informeren van ouders over het feit dat de school de rechten van kinderen gaat bespreken. ‘Dat moet je eerst doen’, zegt Ernst van de Klauw, leerkracht van groep 7/8, ‘want het kan gevolgen hebben voor ouders dat je dit onderwerp op school bespreekt’. Hij merkte dat het voor ouders soms een verademing kan zijn dat huiselijk geweld en kindermishandeling besproken wordt op school. Volgens hem ligt er bij iedere school in Nederland de kans om huiselijk geweld en kindermishandeling voor iedereen uit de taboesfeer te halen. Wil je weten hoe dat werkt? Luister dan HIER

Ieder kind kent zijn rechten

Ernst is te beluisteren in de tiende aflevering van de podcast Geweld hoort nergens thuis (GHNT) samen met schoolleider Frank Groot en Layla Kramer, beleidsadviseur bij de gemeente Almere. Zij maken zich er met elkaar sterk voor dat het praten over huiselijk geweld en kindermishandeling een natuurlijk onderdeel is van het curriculum van de school. Dat doen ze omdat ze ervan overtuigd zijn dat als elk kind zijn of haar rechten kent en in het bijzonder de rechten die samenhangen met een veilig thuissituatie en daarnaast ook nog leert om over die thuissituatie te praten, dat de drempel om over onveiligheid te spreken wordt verlaagd en het signaleren eenvoudiger wordt.

Taal en wereldoriëntatie

Geen gemakkelijke zaak of zien zij dat anders? Op basisschool de Ruimte pakken ze het vakoverschrijdend op. Door het, naast het extra lesprogramma van ‘op tijd erbij op school’ een natuurlijke plek te geven bij vakken als taal en wereldoriëntatie. Eigenlijk heel vanzelfsprekend vinden Frank en Ernst, want de belangrijkste vaardigheden bij taal zijn spreken en luisteren, dus het past daar ongelooflijk goed bij. In de basis vraagt het een veilig schoolklimaat waarin het mogelijk is om over thuissituaties te praten, daar werkt de school iedere dag aan.

Over de streep

Kunnen ze de onveilige thuissituaties oplossen? Nee zeker niet, dat is een misverstand. Daarom werken ze vanuit een coachende rol. Ernst: ‘Geef kinderen niet de illusie dat je het kunt oplossen. Maar geef ze tips en help ze vooruit. Wijs ze op mogelijkheden binnen de school of binnen hun familie, laat ze merken dat ze er niet alleen voor staan.’ Ieder kind geïnformeerd start met het spel ‘over de streep’. ‘Daarin bouw je op van laagdrempelige onderwerpen naar zwaardere stellingen en je zult zien dat kinderen ook dan toch over de streep stappen’, aldus Ernst van de Klauw

Lastig?

Als docenten het lastig vinden om huiselijk geweld en kindermishandeling op deze manier bespreekbaar te maken, ga dan op zoek naar een collega, die het wel kan. Er is vast iemand binnen het team die het wel kan of er al ervaring mee heeft. Laat die kans niet liggen. Een docent hoeft in zijn of haar klas niet alles alleen te doen. Maar doe het wel, anders is het een gemiste kans om invulling te geven aan de belangrijke rol die de basisschool heeft in het leven van kinderen.

Geweld Hoort Nergens Thuis - Podcast

Geen taboe meer!

Samenwerking tussen docenten is niet de enige samenwerking die belangrijk is. Zowel Layla, Frank als Ernst benadrukken dat samenwerking met alle ketenpartners cruciaal is. Men moet van elkaar weten dat je bezig bent om rechten van kinderen bespreekbaar te maken en dat je daar ook als professional niet alleen voor staat. Dat is ook de reden dat Ieder kind geïnformeerd op gemeentelijk niveau gestimuleerd moet worden. Alle partijen, Veilig Thuis, de wijkagent, het lokale (wijk-)team, en de gemeente zelf kunnen elkaar helpen om te zorgen voor wereld met minder geweld en een wereld waarin kinderen kun rechten kennen en erover kunnen praten. Een wereld waar dat geen taboe meer is.

Luister hier naar de tiende aflevering van de GHNT podcast. Wil je eerdere podcasts luisteren, klik dan hier.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.