Kinderperspectief Camps All Aboard 2019

In de praktijk

In de zomer van 2019 hebben 18 jongeren uit de jeugdzorg van 16 tot en met 20 jaar uit Polen, Servië en Nederland deelgenomen aan het Kinderperspectief Camp All Aboard in Mala Szarlota (Polen). Tijdens deze internationale uitwisseling gaan de jongeren, onder begeleiding van professionals, aan de slag met het maken van een eigen 5-jarig toekomstplan, nemen ze deel aan teambuildingsactiviteiten en interculturele workshops. Het krijgen en opbouwen van meer zelfvertrouwen, zelfinzicht en zelfkennis staat centraal tijdens de uitwisseling. De jongeren worden bewust van de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende (jeugdhulp)culturen en levenstandaarden.

Camp All Aboards een foto met kinderen en jongeren die de vlag van het kamp vasthouden

Waarom is dit een leerzaam praktijkvoorbeeld?

In de huidige jeugdhulpverlening zien wij dat er weinig wordt gestuurd op deze kwaliteiten en talenten, jongeren zijn zich vaak niet bewust van de kwaliteiten en talenten die zij hebben. Binnen de jeugdhulp geven de jongeren aan dat zij bezig zijn met overleven i.p.v. leven, dat zij bezig zijn met de korte termijn i.p.v. de lange termijn. Het Kinderperspectief Camp haalt ze een week lang uit hun vertrouwde omgeving, biedt ze ruimte om te dromen en letterlijk vanaf een afstand naar hun eigen leven te kijken.

Gedurende het Kinderperspectief Camp staat de positieve psychologie centraal. We kijken wat een jongere wel kan. We kijken welke kwaliteiten/talenten de jongeren hebben en onderzoeken hoe we deze kunnen versterken. Hierbij gaan we uitdagingen niet uit de weg. In het Kinderperspectief Camp bieden wij jongeren de mogelijkheid om deze kwaliteiten en talenten te ontdekken en leren wij ze hoe ze deze kunnen inzetten in hun leven. Om deze woorden kracht bij te zetten maken de jongeren gedurende de week in 7 verschillende workshops een eigen 5 jarig toekomstplan. In de workshops word onder andere stil gestaan bij de levenslijn, het eigen netwerk en ontdekken jongeren hun kwaliteiten door middel van het kwaliteitenspel.

Hoe versterkt dit het gewone leven van kinderen, jongeren en gezinnen?

In de uitwisseling worden de jongeren even uit het “normale leven” onttrokken. Buiten hun comfortzone leren jongeren om te gaan met uitdagingen die ze hebben in hun leven thuis. De jongeren ervaren dat ze zelf de regie hebben over hun leven en dat ze zelf keuzes mogen maken. In dit proces begeleiden we de jongeren, wij maken geen keuze voor ze.

We zien dat bij veel jongeren zelfvertrouwen en zelfwaardering mist en we werken eraan om dat op te bouwen. Sommige jongeren hebben geen idee van hun toekomst, ze weten niet wat ze met school en werk willen, daarnaast hebben niet alle jongeren een goed netwerk op wie ze kunnen bouwen wanneer ze de jeugdhulp moeten verlaten. Tijdens het camp werken we aan een stukje bewustwording. “Je moet het zelf gaan doen, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leven, je mag keuzes gaan maken waar jij blij van wordt ”

Een jongen die in zo’n situatie zat zei aan het einde van het kamp: “Ik heb een mooi toekomstplan gemaakt, ik weet wat ik ga doen. Ik wil vrachtwagenchauffeur worden en weer contact zoeken met mijn vader. Volgende week als ik thuis ben ga ik direct contact opzoeken met het MBO om na de zomer te kunnen starten met een opleiding. Ik heb weer zin het leven en ben trots op mijzelf!”

Welke rollen raakt dit? Wat zijn voor hun de belangrijkste boodschappen?

Het Kinderperspectief Camp is een project en initiatief van Stichting Kinderperspectief. Wij zijn de leidende, uitvoerende organisatie. Dit jaar is het KP camp in co-creatie met de Robinson Crusoe Foundation uit Polen gerealiseerd. In het voorbereidingsweekend is het daadwerkelijke programma ontwikkeld voor de uitwisseling zelf. Het Camp is mede gefinancierd door Erasmus+.

De belangrijkste boodschap is dat we de leefomstandigheden en het perspectief van de jongeren moeten verbeteren. Het Kinderperspectief Camp draagt daaraan bij.

Tot welke gedragsverandering heeft het geleid?

Het Kinderperspectief Camp draagt bij aan verschillende gedragsveranderingen. Natuurlijk zijn deze gedragsveranderingen per persoon verschillend. Veel jongeren krijgen door de juiste benadering (focus op empowerment) meer zelfvertrouwen en zelfrespect. Hierdoor ontstaan gedragsveranderingen zoals een meer open houding, meer zelfkennis-/respect.

Waaraan kun je zien dat het de goede kant op gaat?

Tijdens de uitwisseling bieden we de jongeren een veilige omgeving aan waarin ze zichzelf kunnen en mogen zijn. Gedurende de week zien we de jongeren van een gesloten en soms nonchalante houding groeien naar een open en geïnteresseerde houding. Hierbij zoeken de jongeren uit de verschillende landen elkaar op en vinden ze zelfs hulp en steun bij hun “lotgenoten”. Deze groeifase draagt bij aan een positief zelfbeeld van de jongere. Onderling bouwen de jongeren in een korte tijd een sterke band met elkaar op, zo zien we dat zelfs een half jaar/jaar na een camp jongeren onderling nog contact met elkaar hebben en elkaar zelfs soms helpen met het realiseren van het gemaakte toekomstplan.

Wie moet je betrekken om dit te laten werken om dit te laten werken? Hoe is dit jullie gelukt?

Goede begeleiding en gedegen voorbereiding is het halve werk. Vanuit Kinderperspectief hechten wij er waarde aan om partijen te vinden waarmee we samen de verantwoordelijkheid dragen voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het Camp. Doordat we tijdens het voorbereidingsweekend duidelijk een rol en taakverdeling maken, we tijdens het camp dagelijkse intervisie momenten hebben kunnen we dit realiseren. Alle deelnemers (zowel volwassenen als jongeren) spreken goed Engels en tekenen voorafgaand een Fair Play Contract

Is er een vervolg?

Alle jongeren worden in het eigen land begeleid door hulpverleners vanuit de jeugdhulpverlening. Getracht wordt om het eigen gemaakte toekomstplan en de gedragsveranderingen op te nemen in het eigen hulpverleningsplan. Ook organiseert ieder land een eigen terugkombijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst evalueren we het Camp en delen we ervaringen en successen!

Hoe ziet het verloop/prognose eruit?

Het Kinderperspectief Camp is een jaarlijks terugkerend project. Momenteel wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een intensief nazorg systeem. Daarnaast zijn jeugdhulpinstellingen die deelnamen erg enthousiast en willen zij samen met ons onderzoeken of zij deze “methode” aan alle residentiële jongeren kunnen aanbieden.

In welke regio vindt het plaats?

De Camps vinden plaats in Europa. Stichting Kinderperspectief is vanuit Zwolle (Overijssel) de uitvoerende organisatie.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

www.kinderperspectief.nl

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.