De Vloer Op tijdens het VNG-jaarcongres

De lucht is strakblauw en de zon schijnt volop. Zo’n 25 deelnemers aan het VNG-jaarcongres zitten op 25 juni bij evenementenlocatie De Boerinn in Kamerik in een tent. Ze nemen deel aan ‘De Vloer Op’. Professionals uit de proeftuin Utrecht-West ‘Bescherming in Beweging’ maken dilemma’s uit hun dagelijks werk zichtbaar en voelbaar. Zij doen dat samen met acteurs die de leden van een gezin of huishouden vertolken. Gespreksleider Esther van der Voort zet tussendoor de scenes stil en geeft de professionals de ruimte toe te lichten wat er gebeurt.  

Spanningen in nagespeelde gezinssituatie

De nagespeelde situatie is als volgt: Nienke en Gerard zijn sinds een jaar gescheiden. Samen hebben ze een dochter, Phoebe. Vier weken geleden is Phoebe voor het laatst een weekend naar haar vader geweest. Toen ze thuiskwam was ze verdrietig en angstig. Phoebe vertelde aan haar moeder dat haar vader boos was en tegen haar had geschreeuwd. Nienke belt de politie en vertelt dat ze haar dochter niet meer naar haar vader laat gaan. Fabienne en Babette, werkzaam als lokale professionals vanuit De Thuisbasis in de gemeenten Montfoort en Oudewater, laten zien wat er tot voor kort gebeurde in zo’n situatie. De politie doet een melding bij Veilig Thuis, waarop die de ‘casus’ overdraagt aan het lokale team. De professional van het lokale team doet vervolgens een poging beide ouders te laten deelnemen aan een gezamenlijk gesprek. Dat lukt niet, dus melden ze zich weer bij Veilig Thuis. En ondertussen duurt de situatie voort en lopen de spanningen tussen Gerard en Nienke verder op.  

Ontwikkeling in de proeftuin

Na een lezing door projectleider Adri van Montfoort laten Fabienne en Babette zien welke ontwikkeling hun proeftuin in gang heeft gezet en hoe het nu gaat. Fabienne belt meteen met moeder Nienke en bespreekt met haar hoe ze met haar ex-partner aan tafel kan krijgen. Ze bespreken wat ze tegen hem kan zeggen. Te zien is hoe dit meteen de rollen omdraait: de professional is niet meer aan het werk, maar Nienke. Vervolgens belt Nienke met Gerard en het lukt haar hem te laten aansluiten bij een gesprek (“dat moet dan maar”). Ook zien we nog een begin van het gesprek tussen de gezinsleden en Fabienne, de andere professional.  

Panelgesprek

Afsluitend was er een panelgesprek met een aantal van de deelnemende organisaties aan de proeftuin Utrecht-West. Er werd besproken dat er  een verandering nodig is in het stelsel om het Toekomstscenario in de volle breedte te realiseren. De panelleden benoemen dat er in de praktijk al veel stappen worden gezet om de ondersteuning aan inwoners te verbeteren, de instroom in de beschermingsketen te verminderen en de looptijd van beschermingsmaatregelen te verkorten. De professionals in deze proeftuin werken nauw samen en denken in oplossingen. Een gezamenlijke en duidelijke visie op jeugdhulp, ondersteund door de gemeenten en beschermingsinstanties, helpt hen hierbij.