De Vloer Op tijdens Festival Anders Zorgen XXL

Op 6 juni 2024 vond het festival Anders Zorgen XXXL plaats, georganiseerd in samenwerking tussen Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid en Toekomstscenario Jeugd en gezinsbescherming Zuid Holland Zuid. 

Tijdens deze dag stonden ervaringsverhalen centraal. "Als je deelt, dan verbind je met de mensen om je heen en geef je betekenis aan wat jij hebt meegemaakt". We hebben geluisterd naar ervaringsverhalen, via muziek, dans en rap. Tevens was er in twee rondes mogelijkheid tot het volgen van workshops. Natuurlijk kon 'De Vloer Op' niet ontbreken op deze dag. Het was mooi om de mogelijkheid te hebben om naar een toneelstuk te kijken, wat tegelijkertijd heel echt voelde. 

Een echte casus

We bespraken met elkaar een situatie, gebaseerd op een casus van een van de betrokken professionals. Het gaat om een stiefvader, een moeder met gezag met een lichtverstandelijke beperking en een dochter van 16 jaar. Er is vaak ruzie en geweld vanuit moeder naar dochter; ze wordt geslagen en mishandeld. De dochter slaapt met haar kamer op slot omdat ze zich niet veilig voelt. Haar jongere zusje van 3 ervaart nog geen geweld, maar of dat zo blijft is nog de vraag. De dochter heeft contact met Veilig Thuis en geeft aan dat ze niet meer thuis wil wonen. Ze wil niet dat haar ouders hiervan weten maar ze wil wel gered worden. 

Intensieve samenwerking

In deze regio wordt geëxperimenteerd met een intensievere samenwerking tussen het lokale team (jeugdprofessionals) en de verschillende GI's (jeugdbeschermers). Tijdens de discussie worden de vragen gesteld: "Wat is hier aan de hand volgens jullie? Wat is de veiligheidssituatie?". De dagvoorzitter Esther zorgt vanwege haar humor en enthousiasme voor een luchtig, maar ook serieus gesprek met de zaal. Er is aandacht voor het leren van en met elkaar en het transparant zijn naar de betrokkenen. Hoe doe je dat in zo’n situatie? Lukt het je om expertise erbij te halen? Hoe voorkom je een wij/zij gevoel? 

Blijven praten

Vervolgens wordt er een andere situatie gespeeld waarbij de jeugdprofessional van het lokale team langs gaat bij het gezin. De dochter is geschrokken, moeder en stiefvader zijn verbaasd en boos en hebben allerlei vragen. De jeugdprofessional gaat weg na het gesprek met moeder en stiefvader. De vraag die aan de zaal gesteld wordt is: wat had de professional anders kunnen doen? Het publiek is het erover eens; je kan het gezin zo niet achterlaten. Het is belangrijk om in gesprek te blijven met het gezin. Er zijn maar hoe, daar zijn veel ideeën over. 

De situatie wordt nogmaals gespeeld, dit keer met aandacht voor alle betrokkenen in het huishouden. De jeugdbeschermer en de jeugdprofessional werken samen. Het besluit staat vast: de dochter gaat een paar dagen ergens anders slapen, (hopelijk) in samenspraak met de moeder en stiefvader. Dit wordt goed uitgelegd door de jeugdprofessional. Iemand uit de groep vertelt: "Ik dacht altijd dat de professionals van de GI meegingen op huisbezoek vanwege hun expertise. Maar in het gesprek zie ik nu duidelijk terug dat het niet gaat om de expertise maar om hun bevoegdheid”

De uitkomst

In het gesprek met de moeder en stiefvader wordt duidelijk uitgelegd wat de meerwaarde van een maatregel kan zijn, vooral in het belang van de dochter.Het is uiteindelijk gelukt om in het vrijwillige kader afspraken te maken met deze ouders, omdat zij nu weten wat een maatregel inhoudt en toch graag mee werken.