Voortgangsbrief Jeugd naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van verschillende onderwerpen op het gebied van jeugd. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet in het beter helpen van jeugdigen en gezinnen en het verbeteren van het stelsel. We hebben fundamentele, onomkeerbare wijzigingen in gang gezet: - In alle landsdelen wordt hard gewerkt aan de opbouw van alternatieven voor gesloten jeugdzorg (af- en ombouw).

Het aantal kinderen in gesloten jeugdzorg is gedaald van 1.181 in 2021 naar 891 in 2023. Dit is een daling van 25%.1 - De rechtspositie van jeugdigen die wel in gesloten jeugdzorg zitten, is versterkt met de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp die in januari van dit jaar in werking is getreden.

Het aantal uithuisplaatsingen is gedaald. In 2021 waren er 43.770 jongeren met jeugdhulp met verblijf en in 2023 is dit gedaald naar 41.605 jongeren

De werkdruk voor professionals in de jeugdbescherming is gedaald, onder meer door landelijke tarieven voor de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) vast te stellen (bestuurlijk akkoord oktober 2023). Gemeenten betalen inmiddels al bijna 100 procent van het landelijke tarief.

De Aanpak Wachttijden zorgt ervoor dat regio’s oorzaken van wachttijden in samenhang aanpakken en daardoor meer grip krijgen op de in-, door- en uitstroom van jeugdigen in de jeugdzorg. Concreet voorbeeld is de aanpak complexe scheidingen van de regio Twente om de instroom te beperken.

Naast deze maatregelen die direct merkbaar zijn voor jeugdigen en gezinnen pakken we het grondig en zorgvuldig aan zodat verbeteringen duurzaam zijn. Dat betekent ook dat het soms meer tijd kost voordat wijzigingen voor jeugdigen en/of professionals zichtbaar zijn.

In de kamerbrief wordt de voortgang beschreven over onder andere:

  • Hervormingsagenda Jeugd
  • Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming
  • Realisatie landelijke tarieven

Lees en/of download de voortgangsbrief