SKJ brief voor professionals proeftuinen

Binnen de proeftuinen Toekomstscenario bestaan vragen over wat het beproeven van een andere manier van werken, zoals dat binnen de proeftuinen gebeurt, voor gevolgen heeft voor de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid. Daarom heeft SKJ heeft een brief geschreven, gericht aan alle SKJ-geregistreerde professionals die werkzaam zijn in proeftuinen. SKJ hoopt met deze brief (een deel van) de vragen over het tuchtrecht in relatie tot de proeftuinen te kunnen beantwoorden. De brief is tot stand gekomen op verzoek van een aantal proeftuinen en in samenwerking met de ministeries van JenV en VWS en het programma Toekomstscenario. Je kan de brief hier lezen.
 
Het programma Toekomstscenario heeft ook met het SKJ gesproken over de mogelijkheid voor professionals om de ervaringen in de proeftuin te benutten voor het behalen van SKJ-registratiepunten. Daarover kan je hier meer informatie vinden.
 

Jeugdzorgregio Noord Veluwe een foto van kinderen op een schoolplein
Beeld: ©Arenda Oomen