Derde voortgangsrapportage Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming naar Tweede Kamer

De derde voortgangsrapportage Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is 18 december 2023 naar Tweede Kamer gestuurd. David Lamas, programmadirecteur Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, over deze derde voortgangsrapportage.

David Lamas
Beeld: ©Privécollectie

“De kernboodschap in de derde voortgangsrapportage is een totaal nieuwe perceptie van het helpen en beschermen van kinderen in situaties waarbij sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op dit moment zijn er veel gezinnen die in het gedwongen kader terechtkomen, terwijl uit monitoring van de proeftuinen blijkt dat verreweg de meeste gezinnen veel effectiever geholpen zouden zijn als we inzetten op ondersteunen in plaats van beschermen.” 

“Daarnaast wordt ook zichtbaar dat daar waar de meest ernstige vormen van onveiligheid spelen, dat in die situaties er juist eerder moet worden ingegrepen. In beide situaties moeten we veel beter worden. Deze boodschap is zowel schokkend als hoopvol. Want dat houdt in dat de overheid een bescheidener rol moet innemen in veruit de meeste situaties. Het vraagt om een fundamentele verschuiving van beschermen naar helpen van de ouders, waarin we het zelfreddend vermogen aanspreken zodat zij zelf weer grip op hun situatie kunnen krijgen. In de proeftuinen boeken we mooie resultaten voor de kinderen, gezinnen en huishoudens waar we het voor doen.”

“Komend jaar ligt de focus op het verder beproeven en verbreden van deze beweging; op de fundamenteel andere attitude ten aanzien van veiligheid bij de betrokken veiligheidspartijen en een structuurwijziging bij deze veiligheidspartijen om een gelijke handelwijze te realiseren. Het nieuwe kabinet dat geformeerd gaat worden, zal ongetwijfeld invloed hebben op de beweging die we hebben ingezet. Maar ik denk dat het een positieve invloed zal zijn en dat we juist meer handen op elkaar zullen krijgen voor een overheid die meer naast de burger gaat staan.”


Klik hier om de derde voortgangsrapportage Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming te downloaden


Derde voortgangsrapportage TS
Beeld: ©Ministerie JenV