Basisformat: Folder voor cliënten in proeftuinen Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

In de afgelopen maanden is een folder ontwikkeld vanuit de opdracht landelijke werkgroep Jeugdzorg Nederland, waarin de nieuwe manier van werken in de proeftuin aan een cliënt wordt uitgelegd. Jorine Heuvelhorst, jurist Jeugdbescherming regio Amsterdam, en Marianne Cuypers, jurist Samen Veilig Midden-Nederland, leggen uit wat het doel van de folder is: een basisdocument dat handvatten geeft voor de proeftuinen om zelf een folder samen te stellen die van toepassing is op hun eigen situatie. 

Deze folder is geschreven ten behoeve van de rechtsbescherming van cliënten. Belangrijk is de cliënt zo vroeg mogelijk mee te nemen in wat er gebeurt. Transparant zijn in het proces past binnen de pijler ‘rechtsbeschermend en transparant’ van het Toekomstscenario. Deze folder is bedoeld voor volwassenen. Het idee is dat er vanuit de proeftuin ook een folder beschikbaar komt voor jeugdigen. 

Marianne: “Met deze folder willen we aan cliënten uitleggen wat we doen met het werken in de proeftuinen, wat er anders is aan deze manier van werken, wat hun rechten zijn. Met zowel vrijwillige als gedwongen hulp is dat best ingewikkeld.” 

Jorine vult aan: “Voor cliënten is het belangrijk dat ze ervan op de hoogte zijn hoe de hulp en ondersteuning in elkaar steekt en wie er tegenover hen zit. Zeker als de hulp minder vrijblijvend is, want dat betekent natuurlijk een inbreuk op het gezinsleven.”

Marianne: “Daarom leggen we in deze folder uit hoe de werkwijze is, met welke hulpverlenende organisaties iemand te maken krijgt en wat de bevoegdheden daarvan zijn als de situatie schrijnend wordt.”

Jorine: “De folder is een basisdocument: de proeftuinen kunnen dit op maat maken. Voor de medewerkers bij proeftuinen is de folder ook helpend, want voor hen is het een nieuwe manier van werken. De informatie in de folder maakt het voor medewerkers makkelijker en handzamer om het aan een cliënt uit te leggen.”


Klik hier om de folder te downloaden