De Nationale Kinderrechtendialoog: duurzame dialoog op het gebied van kinderrechten

Op 20 april 2023 heeft de eerste editie van de jaarlijkse Nationale Kinderrechtendialoog plaatsgevonden in Utrecht. Hierbij was een brede vertegenwoordiging aanwezig van kinderen, jongeren, kinderrechtenorganisaties en ministeries, want een goede dialoog voer je met elkaar.

Afbeelding tijdens nationale kinderrechten-dialoog
Beeld: ©voor Jeugd en Gezin

Na een mooi welkomstwoord door hoogleraar kinderrechten en houder van de UNICEF- leerstoel Ton Liefaard, werden de aanwezigen door een interview van medewerkers van het Kinderrechtencollectief, UNICEF en VWS meegenomen in de aanleiding en voorbereiding van deze dag. Ton Liefaard in zijn boodschap aan alle deelnemers terecht aan dat we kunnen vieren dat het met veel kinderrechten in Nederland goed gaat, maar dat het tegelijkertijd met veel kinderrechten  echt nog een stuk beter kan. Aan alle deelnemers is dan ook de vraag gesteld wat hen trots maakt en welke kansen worden gezien.

Gezamenlijke opdracht

Het doel van de dag was om elkaar beter te gaan begrijpen en vinden als het gaat om de gezamenlijke opdracht om kinderrechten in Nederland steeds een beetje beter te maken. Deze gesprekken zijn gevoerd aan de hand van acht verschillende thema’s:

 1. Geweld tegen kinderen
 2. Jeugdhulp- en bescherming
 3. Mentaal welzijn
 4. Armoede
 5. Onderwijs
 6. Migratie
 7. Mensenhandel en seksuele uitbuiting
 8. Jeugdstrafrecht

Ook de stem van kinderen klonk tijdens de gehele dialoog door. Niet alleen door de videolancering van de Kleine Ambassade waarin verschillende adviezen zijn gegeven door kinderen die hebben deelgenomen aan de Kinderrechtenconferentie in december 2022, maar ook door kinderen een centrale rol te geven in de vormgeving en uitvoering van het inhoudelijk programma.

Meelopen op het participatiepad van kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren namen alle deelnemers in de middag mee op hun participatiepad als reisleider. Hier werden de deelnemers begeleid om van elkaar te leren op het gebied van participatie van kinderen en jongeren bij beleid dat hen raakt. De middag resulteerde in verschillende adviezen:

 • Maak participatie écht inclusief voor alle kinderen
 • Geef duidelijke terugkoppeling aan kinderen wanneer zij inbreng leveren – zeker wanneer hiervan wordt afgeweken van hun inbreng
 • Creëer structurele participatiemogelijkheden
 • Maak participatie laagdrempelig
 • Durf als volwassene af te wijken van je eigen blik

De adviezen werden overhandigd aan VWS, het Kinderrechtencollectief en UNICEF Nederland, want alleen samen met kinderen en jongeren maken we verschil.   

Tot slot daagde Ton Liefaard alle aanwezigen uit om in hun werk steeds op zoek te blijven gaan naar concrete vervolgstappen om kinderrechten te blijven verbeteren, includeren en representatief te maken. Juist door ook moeilijkheden met elkaar te delen, wordt dit mogelijk.

Samenwerking versterken

In juli 2022 is door staatssecretaris Van Ooijen in de reactie op de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité een jaarlijkse nationale kinderrechtendialoog aangekondigd die hij in samenwerking met kinderen, jongeren en kinderrechtenorganisaties dit jaar voor het eerst heeft georganiseerd. Volgens Ton Liefaard past dit initiatief bij de voortrekkersrol die Nederland altijd heeft gehad als het gaat om internationale kinderrechten.

Het doel van de nationale kinderrechtendialoog is om de samenwerking op kinderrechten te versterken en om in gesprek te blijven over de aanbevelingen die het VN-Kinderrechtencomité heeft gedaan. Hiermee wordt gezamenlijk vinger aan de pols gehouden over hoe Nederland opvolging geeft aan de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité.

In de voorbereidingen naar dit dialoog toe heeft het Kinderrechtencollectief in samenwerking met UNICEF Nederland en met financiering vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gewerkt aan Kinderrechten in beweging. Dit is een analyse van de beschikbare data en beleidsstukken op  tien thema’s . Kinderrechten in beweging wordt naar verwachting dit najaar gepubliceerd.

De eerste editie van de nationale kinderrechtendialoog werd gekarakteriseerd door een positieve energie en was een mooie, motiverende eerste stap richting verbetering. Verbetering in de samenwerking op kinderrechten en hopelijk ook verbetering van kinderrechten in heel het Koninkrijk der Nederlanden. Dit is een gezamenlijke ambitie waarover we graag met elkaar het gesprek blijven voeren in aanloop naar de jaarlijkse kinderrechtendialoog van volgend jaar.