Eerste landelijke kinderrechtenconferentie geeft kinderen een stem

Op vrijdag 9 december organiseerde de Kleine Ambassade de eerste landelijke kinderrechtenconferentie voor kinderen. Een afvaardiging van zo’n 45 leerlingen, afkomstig van verschillende basisscholen uit het land, gingen in Schiedam met elkaar in gesprek over kinderrechten in Nederland. Hun bevindingen en aanbevelingen worden gebruikt als belangrijke inbreng voor de nationale Kinderrechtendialoog.

Afbeelding Kinderrechtenconfrerentie 2022
Beeld: ©Kinderrechtenconferentie

In het voorjaar van 2023 wordt de eerste kinderrechtendialoog georganiseerd. Daarin mag de inbreng van kinderen zelf natuurlijk niet ontbreken volgens Van Ooijen.

Om te ontdekken wat kinderen belangrijk vinden, en dit mee te kunnen nemen naar de kinderrechtendialoog, nam het ministerie van VWS het initiatief voor de kinderrechtenconferentie op 9 december.

Op die dag gingen kinderen met elkaar aan de slag met workshops en spellen om in kaart te brengen hoe zij denken over kinderrechten. Hebben kinderen voldoende kennis over hun rechten? Voor welke rechten zou meer aandacht moeten zijn? Waarom? En hoe denken de kinderen dat het beter kan?

Over één ding waren de kinderen al bij de start van de conferentie duidelijk:

Als het over kinderrechten gaat, kan het niet zo zijn dat er niet naar kinderen zelf wordt geluisterd. Volwassenen begrijpen niet altijd goed genoeg wat kinderen nodig hebben. Wij willen helpen, dus betrek ons en laat ons meedenken over hoe het beter kan. 

De kinderen voegden meteen de daad bij het woord. Dat leverde niet alleen mooie gesprekken en nieuwe invalshoeken op, maar ook concrete aanbevelingen. De verzamelde resultaten geven inzicht in de onderwerpen en rechten die volgens kinderen meer aandacht vereisen. Ze worden verwerkt in een document dat gepresenteerd zal worden tijdens de eerste nationale kinderrechtendialoog die komend voor jaar op initiatief van VWS wordt georganiseerd.