Vernieuwd kennisaanbod voor scholen met handelingsgerichte kennis en handvatten

Hoe kun je als onderwijsprofessional van betekenis zijn als een leerling psychische klachten heeft? Onderwijsprofessionals in het primair en voortgezet onderwijs vinden bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie kennis, tips en handvatten, gericht op leerlingen met een psychische kwetsbaarheid.

Afbeelding van kennisaanbod scholen van KJP
Beeld: ©Kenniscentrum KJP

In het vernieuwde kennisaanbod vind je onder andere informatie, concrete tips en handvatten voor de omgang met leerlingen met psychische problemen in de klas.

Voor wie

Ondersteuningsteams op scholen kunnen gebruik maken van dit kennisaanbod. Net als orthopedagogen, schoolpsychologen, IB-ers, zorgcoördinatoren en begeleiders passend onderwijs. Zo kunnen zij hun collega’s voor de klas nog beter helpen. En samen met leerlingen, ouders, wijkprofessionals en jeugd-ggz zorgen voor passende behandeling en begeleiding, op school én daarbuiten.

De belangrijkste boodschap die experts en ervaringsdeskundigen met dit kennisaanbod willen meegeven is: blijf met elkaar in gesprek.

Meer informatie en het vernieuwde kennisaanbod vind je op de website van het kenniscentrum KJP.