Doorbraakmethode complementair aan Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid

Het Instituut Publieke Waarden (IPW) heeft in opdracht van het programma Geweld hoort nergens thuis onderzocht hoe het werken volgens de Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid zich verhoudt tot de eigen Doorbraakmethode. Dit is onderzocht met medewerking van de regio Hart van Brabant, waar het werken volgens de visie is geïmplementeerd aan de hand van de Multifocus-aanpak.

Afbeelding van doorbraak

Op basis van de gedeelde principes en bevindingen is de conclusie dat de Doorbraakmethode complementair is aan het werken volgens de Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid. Het werken volgens de Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid helpt om te zien wat nodig is en de Doorbraakmethode om te doen wat nodig is.

In het kort:

  • Wil je er vooral achter komen wat nodig is in het huishouden? Werk dan volgens de Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid.
  • Wil je vooral weten hoe je de bureaucratie meekrijgt om te doen wat nodig is in een huishouden? Gebruik dan de Doorbraakmethode.

Het werken volgens de Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid gaat vooraf aan de Doorbraakmethode. Als je vervolgens vastloopt in de bureaucratie, komt de Doorbraakmethode in beeld. Om de boel weer in beweging te krijgen. Op die manier is de Doorbraakmethode helpend om te werken volgens de visie.

Download hier het volledige rapport