Samen aan de slag in de regio

In de afgelopen weken hebben we vanuit het landelijk programmateam Toekomstscenario gesprekken gevoerd in (bijna) alle regio’s. Om elkaar te leren kennen, informatie te delen over de landelijk stand van zaken, de regio-specifieke situatie te leren kennen en om op te halen op welke thema’s vragen leven of ondersteuning gewenst is.

afbeelding van regiogesprekken
Beeld: ©Toekomstscenario

We willen alle regio’s hartelijk danken voor de prettige en inspirerende gesprekken. In veruit de meeste regio’s worden in stappen gezet in de richting van het Toekomstscenario, onder andere in het versterken van lokale (wijk)teams, het inrichten van integrale sturing en in de samenwerking met partners als Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming.

In bijna alle gesprekken bleek dat er behoefte is aan duidelijkheid over wat er, vanuit de opdrachtgevers van het programma, verwacht wordt van de gemeenten en regio’s. Wat kan er nu al? Waarover wordt op landelijk niveau het gesprek nog gevoerd met de partners?

Op basis van deze gesprekken wil het landelijk team Toekomstscenario de regio’s op verschillende manieren te ondersteunen:

  • We nodigen de regio’s 2x per jaar uit voor regiogesprekken, zodat we elkaar over en weer kunnen informeren over de stand van zaken, nieuwe ontwikkelingen en eventuele knelpunten.
  • We faciliteren het gezamenlijk leren en het uitwisselen van kennis en ervaringen door (online) themasessies te organiseren, de opbrengsten uit de proeftuinen te delen, ontmoetingen tussen projectleiders/kwartiermakers te initiëren en praktijkvoorbeelden te delen via deze website en onze nieuwsbrieven.
  • Elke regio kan altijd per e-mail contact opnemen met het landelijk programmateam Toekomstscenario.
  • Waar nodig zullen we instrumenten ontwikkelen die het werken volgens het Toekomstscenario in de regio ondersteunen.
  • Voor juridische vragen is een specifieke juridische helpdesk ingericht. Deze is bereikbaar via Marion Jorissen (me.jorissen@minvws.nl).

Op onze LinkedIn-pagina doen we regelmatig verslag van onze ontmoetingen in de regio.