Het Toekomstscenario krijgt een nieuwe programmadirecteur: David Lamas

David Lamas start op 1 september 2022 als programmadirecteur Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Afbeelding van David Lamas, de nieuewe directeur van het toekomstscenario
Beeld: ©David Lamas

Het programma Toekomstscenario, waarvan JenV, VWS en de VNG opdrachtgever zijn, geeft vervolg aan het eerder ontwikkelde toekomstscenario. In het programma wordt het toekomstscenario in de praktijk beproefd en verder uitgewerkt. Daarbij is de beoogde transitie van de uitvoering van de jeugdbeschermingstaken, die nu bij verschillende organisaties is belegd, naar een regionaal veiligheidsteam een belangrijk vraagstuk, evenals het versterken van de lokale infrastructuur waarin de wijkteams een belangrijke rol spelen.

Het verankeren van de rechtswaarborgen en het borgen van de rechtsgelijkheid en rechtsbescherming vraagt in het bijzonder aandacht in alle fases van het traject dat ouders en kinderen kunnen doorlopen. Het toekomstscenario moet de komende jaren leiden tot concrete verbetering van de jeugdbescherming.

Scherp oog voor verbetering

Elske van Amelsfort, directeur Jeugd, Familie en aanpak Criminaliteitsfenomenen, over de benoeming van de nieuwe programmadirecteur:

"Wij zijn als gedelegeerd opdrachtgevers heel blij met de komst van David. David heeft een scherp oog voor verbetering van de uitvoeringspraktijk, de diversiteit aan belangen en weet die te verbinden. We zien in hem de persoon die het inhoudelijke gesprek aan kan gaan met professionals en bestuurders, en de aanpak stevig kan uitdragen.

Hij is een verbindend leider die kan schakelen tussen gemeenten, regio’s en Rijksoverheid en de verbinding kan maken tussen de lokale en de landelijke organisaties. We staan voor een complexe opdracht en hebben er alle vertrouwen in dat David met zijn kennis en ervaring goed in staat is de verbetering van het stelsel van de jeugdbescherming verder vorm te geven.”

Koersen op uitvoerbare oplossingen

David Lamas:

De voorliggende opgave is complex en van grote maatschappelijke relevantie. Dat is wat mij in deze functie aanspreekt. Met het toekomstscenario is in de oplossingsrichting een heldere koers geschetst. Met alle betrokken partijen wil ik van koers tot concrete praktische en uitvoerbare oplossingen komen. In de wetenschap dat als het eenvoudig zou zijn het allang zou zijn opgelost.

Onderliggend zijn er ongetwijfeld dilemma’s en harde noten te kraken. Wij hebben gelet op het vraagstuk met elkaar geen andere optie dan tot daadwerkelijke oplossingen te komen. Ik ga vanuit mijn rol mij hierin maximaal inzetten en heb ontzettend veel zin in deze mooie uitdaging.

Ervaring in jeugdbescherming en jeugdzorg

David Lamas is op dit moment kwartiermaker Blijvend Veilig. Dit is een samenwerking van Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Blijf Groep, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, de William Schrikker Stichting en de gemeenten Amsterdam-Amstelland. David vervulde diverse rollen als programmamanager op het gebied van verbetering van de jeugdbescherming en jeugdzorg in de regio Haaglanden en was daarvoor onder meer adjunct-directeur Uitvoering Jeugdbescherming West en directielid van de Voedsel– en Warenautoriteit in de regio Noord-West.