Verbinding tussen volwassenen-GGZ en jeugdhulp

Er is een sterke samenhang tussen het gebruik van specialistische geestelijke gezondheidszorg door ouders en het gebruik van jeugdzorg door kinderen. In het versterken van de (netwerk)samenwerking tussen de volwassenen-GGZ en jeugdhulp is echter nog veel winst te behalen. Daarom gaat ZonMw een overkoepelend actieonderzoek en pilots stimuleren naar de verbinding tussen volwassenen-GGZ en jeugdhulp.

Afbeelding van overleg ggz
Beeld: ©Toekomstscenario

Actieonderzoek

Met deze oproep wordt een actieonderzoek uitgezet. Het overkoepelende actieonderzoek heeft als taak om de pilotregio’s, die op een later moment geselecteerd worden, te begeleiden, aan te jagen en te ondersteunen bij het (door)ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van de samenwerking.

Door actief op zoek te gaan naar knelpunten, kansen en oplossingen en dit direct te koppelen aan het toepassen van die kennis, wordt de onderzochte werkelijkheid veranderd. Op deze manier heeft het onderzoek een aanjagende functie voor de gewenste veranderingen.

Deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag voor actieonderzoek is 13 september 2022.

Klik hier voor meer informatie.

Experimenteren in pilotregio’s

De planning voor het openstellen van de subsidieoproep voor de pilots is maart 2023. Zodat medio 2023 6 tot 10 pilotregio’s kunnen starten. In deze pilotregio’s wordt geëxperimenteerd met de samenwerking tussen de volwassenen-GGZ en de jeugdhulp.

De helft van de pilots richt zich op outreachende inzet van GGZ-professionals als speler in de jeugdhulp. De andere helft richt zich op een gezinsgerichte benadering in de volwassenen-GGZ.

Per pilot regio wordt geëxperimenteerd met 10 tot 20 casussen. In de casussen worden innovatieve samenwerkingsvormen doorontwikkeld en uitgeprobeerd.