Update Proeftuinen kind- en gezinsbescherming - 2022

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is eind maart 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. De VNG en de ministeries van VWS en JenV hebben aan de eerdere zes pilots jeugdbescherming gevraagd om – op basis van een leidraad – een plan te maken om het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in de praktijk te beproeven en ontwikkelen.

Afbeelding van bloemen

Groen licht

De opdrachtgevers gaven half november 2021 groen licht voor de plannen die zes proeftuinen ingediend hebben voor hun bijdrage aan het Toekomstscenario. Samen met het programmateam gaan de proeftuinen aan de slag vanuit de vier gemeenschappelijke basisprincipes van het Toekomstscenario:

Deze zes regio’s werken als proeftuin (zoveel als nu wettelijk mogelijk) in overeenstemming met het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Zij leveren een bijdrage aan het onderzoeken en uitwerken van inhoudelijke vraagstukken.

Eind 2021 zijn deze eerste zes proeftuinen gestart:

  • ‘Blijvend Veilig’ (Amsterdam-Amstelland)
  • ‘Bouwstenen voor de toekomst’ (FoodValley)
  • ‘Wij doen het beter’ (Rotterdam-Rijnmond)
  • ‘Beweging Kind en Gezinsbescherming’ (Utrecht) en ‘Bescherming in Beweging’ (Utrecht-West)
  • ‘Vaart in Veiligheid’ (Zeeland)
  • West-Brabant West

In de loop van 2022 starten er nog vier nieuwe proeftuinen.
De proeftuinen maken onderdeel uit van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Hierbij wordt toegewerkt naar een situatie waarin kinderen, gezinnen en huishoudens kunnen rekenen op tijdige en passende hulp, ondersteuning en bescherming wanneer dit nodig is.

Download de Factsheet Proeftuinen voor meer informatie