Presentatie aan Zorg- en Veiligheidshuizen

Het Toekomstscenario is volop in ontwikkeling, zowel bij de proeftuinen als in de regio’s. De mensen uit het programmateam zoeken de verbinding met organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen en volwassenen, zoals bijvoorbeeld de Zorg- en Veiligheidshuizen. Deze week gaven Lieke Bruinooge en Marieke Wijdeven een presentatie bij de landelijke netwerk tweedaagse van die Zorg- en Veiligheidshuizen. Zij vertelden de managers meer over het Toekomstscenario en gingen met hen in gesprek in werksessies.

Afbeelding

Benadering van veiligheid

Lieke vertelt: “De 38 Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland zijn overal anders ingericht, maar wat hen kenmerkt is dat zij een netwerksamenwerkingsverband zijn met partners uit de zorg, het strafrecht en gemeenten. Zij benaderen het begrip veiligheid vanuit de politie en justitie, maar gaan in samenhang de verbinding aan in de aanpak van complexe problematiek. In dat integrale veiligheidsbeleid wordt bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van MDA++.”

“In de Zorg- en Veiligheidshuizen vindt veel overleg plaats met verschillende partners over de multiprobleemgezinnen. Daarbij staan de procesregisseurs centraal. Met de betrokken partners wordt dan een samenwerkingsconvenant opgesteld en daarvoor wordt in overleg een plan bepaald.”

Overlap

Tijdens de bijeenkomst hebben Lieke en Marieke veel relevante feedback opgehaald bij de managers van de Zorg- en Veiligheidshuizen.

Marieke: “Waar we vooral over gesproken hebben, is wat er gebeurd als er – naar de visie van het Toekomstscenario – gewerkt wordt met regionale veiligheidsteams. Daarin ontstaat ongetwijfeld een overlap met wat de Zorg- en Veiligheidshuizen doen. Hoe gaat dat samenkomen en hoe zorgen we dat er niet allemaal vehikels naast elkaar ontstaan? Dat zijn vragen die we met elkaar uit moeten zoeken.”

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Een ander punt dat Lieke noemt: “Vanuit het perspectief van de Zorg- en Veiligheidshuizen kan jeugdbescherming niet los staan van jeugdreclassering. Daarnaast waarschuwen zij ons: richt de regionale veiligheidsteams niet te veel op kinderen, want voor volwassen zijn andere functionaliteiten nodig dan voor kinderen.”

Tekort aan menskracht

Lieke besluit: “Een grote zorg die leeft bij de Zorg- en Veiligheidshuizen is de arbeidsmarktproblematiek. Zij vragen zich terecht af hoe we de voorgestelde veranderingen gaan vormgeven als er overal een personeelstekort bestaat. Dat is een zorg die denk ik in de hele keten gedeeld wordt en waar niemand een pasklaar antwoord op heeft.”

De gesprekken met de Zorg- en Veiligheidshuizen zullen de komende periode zeker een vervolg krijgen.