13 mei MAO Webinarreeks: Versterken van de pedagogische basis

Activiteitendata

  • Datum -
  • Tijd -
  • Locatie Online

In plaats van kinderen en jongeren aan te passen aan de omgeving, moeten wij de pedagogische basis versterken. Hoe doe je dat in de praktijk? In een reeks van vier webinars delen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp hun domeinoverstijgende aanpak en interprofessionele samenwerking.

Afbeelding van de webinarreeks Versterken Pedagogische Basis
Beeld: ©Met Andere Ogen

Op diverse plekken in het land wordt succesvol samengewerkt om een sterke pedagogische basis te creëren. Plekken waar een domeinoverstijgende aanpak wordt gehanteerd en er sprake is van verbinding en interprofessionele samenwerking. Plekken waar kinderen worden bijgestaan vanuit dagelijkse relaties en waar leefomgevingen ondersteunend zijn aan de behoeften en vragen rondom opgroeien en opvoeden. In een reeks van vier webinars delen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp hun aanpak. 

Aanpak Met Andere Ogen nodigt professionals, beleidsmakers en bestuurders die werkzaam zijn bij gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp uit om aan te sluiten bij een of meerdere webinars:

Versterken van de pedagogische basis | Landsdeel Zuid

13 mei 2024 van 13.30 – 15.00 uur | Met focus op kinderen van 12-

Versterken van de pedagogische basis | Landsdeel Oost

16 mei 2024 van 13.30 – 15.00 uur | Met focus op de jongeren van 12+ 

Versterken van de pedagogische basis | Landsdeel Noord

20 juni 2024 van 13.30 – 15.00 uur | Met focus op het kinderen van 12-

Versterken van de pedagogische basis | Landsdeel West

26 juni 2024 van 13.30 – 15.00 uur | Met focus op de jongeren van 12+

Meer informatie en aanmelden