17 november Themadag 'Trauma en het lichaam' na huiselijk geweld en kindermishandeling.

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online en fysiek (reeds volgereserveerd)

De Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid en GGD Haaglanden organiseren de themabijeenkomst 'Trauma en het lichaam' na huiselijk geweld en kindermishandeling als opening van de Week tegen Kindermishandeling. De middag is voor lotgenoten van kindermishandeling, professionals en overige belangstellenden.

Programma:

11.30  Start inloop met lunch voor fysieke deelnemers

12.45 Start digitale inloop Themabijeenkomst Trauma en het lichaam  

Deel I – Trauma en het lichaam: oorzaak, impact en gevolgen  

13:00 Opening en welkom door Ria Andrews, programmamanager huiselijk geweld en kindermishandeling GGD Haaglanden

Korte introductie door Hameeda Lakho, directeur Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid. Op deze themadag gaan we dieper in op hoe traumatische gebeurtenissen, die je je al dan niet bewust kan herinneren, kunnen leiden tot pijn in je lichaam. Trauma zit niet alleen in het hoofd, maar ook in het lichaam.

13:10 Filmtrailer Wisdom of Trauma door Canadese arts en holocaust survivor Dr. Gabor Maté en zijn ideeën en praktijkervaringen na tientallen jaren onderzoek en werken in het veld van trauma. We moeten de mens zien, niet het probleem. “Slachtoffers raken niet getraumatiseerd doordat ze pijn doormaken, ze raken getraumatiseerd omdat ze alleen zijn met pijn en verdriet”.

Poll + vraag

13.15 Tafelgesprek door Hameeda Lakho i.s.m. in trauma gespecialiseerde experts, Prof.Dr. Jan C.M. Willems, mensenrechtenjurist, voormalig hoogleraar Kinderrechten VU Amsterdam, Dr. Sietske Dijkstra, psycholoog en expert relationele veiligheid, Dr. Anne Marsman, psycholoog en initiatiefnemer online platform traumanet.nl, Dr. Elise van de Putte, kinderarts sociale pediatrie en hoogleraar Levensloopgeneeskunde, UMC Utrecht en Wilhelmina kinderziekenhuis (WKZ), voormalig voorzitter LECK en Gisele Vranckx, ervaringsdeskundige huiselijk geweld en kindermishandeling.                               

13.45 Trauma en het lichaam: onlosmakelijk verbonden door Anne Marsman, psycholoog, initiatiefnemer van het online platform www.traumanet.nl, trainer bij trauma company en gepromoveerd op onderzoek naar de lange termijn impact van ingrijpende jeugdervaringen. Trauma betekent letterlijk wond of verwonding. Die verwonding kan lichamelijk zijn, maar ook psychisch en emotioneel. Hoe trauma ontstaat, en welke gevolgen dit voor iemand heeft, kan enorm verschillen. In alle gevallen geldt: trauma en het lichaam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook wanneer het lichaam niet letterlijk en figuurlijk is aangedaan. In deze presentatie staat Anne stil bij waar trauma in wezen over gaat, wat het zo lichamelijk maakt, en waarom zorg dragen voor het lichaam zo'n belangrijk onderdeel is van heling.

14.10 Onderzoek naar de methodiek van lotgenotencursus Doorbreek het Zwijgen door Dr. Marieke Tollenaar, universitair docent Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden.

Marieke Tollenaar doet al meer dan 10 jaar onderzoek naar de psychische en fysieke gevolgen van stress en mogelijke onderliggende mechanismen van de relatie daartussen. Ze onderzoekt hierbij zowel stress in het huidige leven, stress in de kindertijd, of zelfs al eerder, tijdens de zwangerschap van de moeder en over generaties heen. Marieke Tollenaar heeft i.s.m. met Hameeda Lakho afgelopen 3 jaar een onderzoek opgezet naar de impact van de lotgenotencursus ‘Doorbreek het Zwijgen’, welke Hameeda heeft ontwikkeld en al jaren als ervaringsdeskundige begeleid. Het vinden van herkenning en erkenning bij gelijkgestemden kan een belangrijke factor zijn in de weg naar herstel na jeugdtrauma. In de studie hebben zij middels vragenlijsten onderzocht in hoeverre psychische klachten afnemen tijdens het volgen van de cursus en welke veranderingen in herstelmechanismen hier mogelijk aan ten grondslag liggen.

14.25 Afsluiting deel I  - Pauze

Pauze film The uncomfortable truth about illness & childhood trauma– Dr. Gabor Mate            

Deel II –Trauma en het lichaam: toekomst, preventie en heling

14.40 Poll + vraag

14.45 Wat doet stress met het lichaam door Dr. Elise van de Putte, kinderarts sociale pediatrie en hoogleraar Levensloopgeneeskunde, UMC Utrecht en Wilhelmina kinderziekenhuis (WKZ), voormalig voorzitter Landelijke Expertise Centrum Kindermishandeling. Ervaringen uit de praktijk van de kinderarts bij kinderen met aanhoudende lichamelijke klachten en de lange termijn gevolgen van kindermishandeling. Daarnaast zal zij ingaan op recente publicaties over lange termijn gevolgen van trauma en deze bespreken in relatie tot de ACEs studies.

15.00 Tafelgesprek door Hameeda Lakho i.s.m. in trauma gespecialiseerde experts

15.25 Belichaming, hulp en trauma door Dr. Sietske Dijkstra, psycholoog en expert relationele veiligheid, promoveerde in 2000 op de relationele impact van geweld uit de kindertijd. www.sietske-dijkstra.nl. We hebben niet alleen een lichaam, we zijn ook een lichaam. Een lichaam dat sensitief waarneemt ook al verbreken we regelmatig de verbinding. De huid is niet onze grens. Dit geldt voor ons allemaal. We voelen en denken vanuit ons lichaam. De zintuigen spelen daarbij een belangrijke rol: onze nekharen staan overeind, we hebben een knoop in de maag, een zwaar hoofd of juist een onderbuikgevoel. Bij trauma kunnen we ook delen van het lichaam niet (langer) bewonen of bevriezen. Belichaming verbindt ons met onszelf, de ander en de wereld. Het is onze bezieling. Belichaamde professionaliteit is dat ook, we doen dat met ons hele hebben en houden en kunnen op deze wijze bijdragen aan opening, onthulling en herstel. Zie ook www.ontplooiing.net

15.45 Opgeslagen trauma gedicht door Gisele Vranckx.

15.50 Heal - Spoken dance door Virgil Ciano, danser, DJ, model en event organisator.

16.00 Afsluiting met borrel voor fysieke deelnemers

Deelname is gratis. Let op, er zijn geen fysieke plaatsen meer beschikbaar, je kan alleen nog online deelnemen.

Meteen aanmelden

Vragen of meer informatie

Mail naar: info@herstel-ervaringsdeskundigheid.nl