Programmaplan uitvoering Met Andere Ogen bekend

‘Maak mijn doorgaande ontwikkeling mogelijk door de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd te versterken’. Dat is de boodschap van het programmaplan Met Andere Ogen voor 2020. Dit jaar staat in het teken van leren, agenderen en versterken van de beweging om samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugddomein te verbeteren.

Kind dat op een bord een kruisje zet door de letters on voor het woord onmogelijk
Beeld: ©Met andere ogen

Met Andere Ogen is een programma, waarbij professionals uit onderwijs, zorg en jeugddomein samenwerken in een lerend netwerk. Dit netwerk vindt zijn basis in 11 inspiratieregio's en groeit met professionals uit andere regio's en professionals van de Coalitiepartners.

Achtergrond

Een coalitie van organisaties en overheden uit onderwijs, jeugd en zorg hebben in 2018 de handen ineengeslagen om samen beter te worden. Zodat zij eerder en beter met andere ogen de ontwikkelkansen van kinderen centraal stellen. Dit heeft geresulteerd in adviezen. Medio 2019 is de daadwerkelijke uitvoering gestart en wordt de lokale praktijk al doende lerend beter. In dit programmaplan 2020 staat beschreven wat er het komende jaar wordt gedaan, met wie, op welke manier en waartoe. Deze uitvoering bouwt voort op de opgebouwde praktijk én de geformuleerde adviezen.

Aanpak in uitvoering

Het programma Met Andere Ogen is een aanpak in uitvoering, met een lerend netwerk van professionals en betrokkenen uit het onderwijs, kinderopvang, het jeugddomein, de zorg en de overheid. Samengevat als onderwijs, zorg en jeugd. Het programma Met Andere Ogen is bedoeld voor iedereen die mee wil doen met de preventieve beweging om samenwerken tussen deze domeinen vanzelfsprekend te maken. Binnen het programma wordt er zowel lokaal, regionaal als landelijk geleerd en wordt er op deze verschillende niveaus beweging gecreëerd.

De praktijk leert

Voor de uitvoering van dit programma geldt dat de praktijk leert wat wel of niet werkt. Daarom wordt het programma elk half jaar gemonitord en wordt eind 2020 een nieuw uitvoeringsprogramma voor 2021 gemaakt.

Het programma wil aanzetten tot meedoen, want de ogen van professionals zijn nodig om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten!