Gemeenten:

Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld

In een kas vol rode en roze gerbera's staan vier jongens. Twee jongens hebben een bos roze gerbera's vast. Een andere jongen rode gerbera's.
Beeld: ©Baldessari

Drenthe

Ontdek wat er in Drenthe gebeurt en doe mee!

In deze regio werken ze aan de veranderdoelen: 'Wijkgericht werken vanuit de leefwereld' en 'Lerend jeugdstelsel'. Ze zijn bezig met adviestrajecten 'Kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen' en 'Versterken van het gewone leven'. Ook doen ze mee met de Beweging van 0, met als nuldoel: 0 Kindermishandelingen.

Elk kind in Drenthe heeft recht op een gewoon leven waarin het gezond en kansrijk kan opgroeien. Dat is niet voor elk kind vanzelfsprekend, maar dat is wel het doel dat we met de transformatiebeweging jeugd in Drenthe nastreven.

Het is onze gezamenlijke taak om te zorgen voor een positief opgroei- en opvoedklimaat voor onze Drentse kinderen. Dat doen we daar waar de kinderen zijn: thuis, op school of in hun vrije tijd bij sport of culturele activiteiten. Dit zijn de plekken waar de jongeren leven, hun talenten ontwikkelen en opgroeien.

Dit zijn ook de plekken om alert te zijn als het even niet zo goed gaat. Hierbinnen hebben we allemaal deze signalerende functie. Als er meer nodig is, dan zijn onze welzijns- en zorgprofessionals er om de benodigde extra ondersteuning te bieden. Elke dag werken vele professionals aan deze groeibeweging. Het is een proces waarin we als scholen, opvoeders, vrijwilligers en professionals samen elke dag een stap zetten.

Envedder in Drenthe
Envedder vertegenwoordigt alle initiatieven en activiteiten in Drenthe die bijdragen aan de transformatiebeweging jeugd. Deze beweging wordt aangejaagd en georganiseerd door de Jeugdhulpregio Drenthe (JHRD) en het Bestuurlijk Transformatie Akkoord (BTA), waar de 12 Drentse gemeenten en 5 grootste zorgaanbieders uit Drenthe bij aangesloten zijn.

Zij hebben dezelfde missie: elk kind een ‘gewoon’ leven bieden, waarin het gezond en kansrijk kan opgroeien. Envedder wil deze groeibeweging versnellen door professionals te faciliteren met projecten, informatie, inspiratie en bijeenkomsten. Zo brengen we de professionals verder. En zij onze jeugd.

Iedereen die een steentje bijdraagt aan deze groeibeweging kan zich aansluiten bij Envedder.

Voor meer informatie of vragen: mail naar info@envedder.nl of bezoek de website.