Wijkgericht werken – een paradigmashift in de jeugdzorg

In de praktijk

‘Eigenlijk klopt de naam Wijkgericht werken niet. Het gaat om het Versterken van het Gewone leven. Maar daarvoor heb je wel hulpbronnen in de wijk nodig.’ Aan het woord is Mario Nossin, ambassadeur Wijkgericht werken.

Portretfoto van Mario Nossin.
Beeld: ©voor Jeugd & Gezin / Max Tala Nossin
Mario Nossin.

Wijkgericht werken gaat volgens Nossin om het bewerkstellen van een verandering in het denken en doen van professionals die met jeugdigen werken. ‘De huidige manier van werken binnen de jeugdzorg is vooral gericht op problemen en complexiteit. Op aanbod voor speciale problemen van een speciale doelgroep met speciale activiteiten. Vanuit het idee van wijkgericht werken vragen wij mensen eerder naar wat zij zouden willen dat er gebeurt. Dan hoor je zaken als eigen regie, zich kunnen ontwikkelen, zich veilig voelen, vrienden hebben, plezier hebben. Allemaal zaken die betrekking hebben op het gewone leven. Jeugdigen en hun ouders willen niet speciaal zijn. Zij willen gewoon mee kunnen doen.’

Versterken van het Gewone Leven

‘Wat we willen, is dat beleidsmakers en professionals dit nu als vertrekpunt nemen en zich op het Versterken van het Gewone leven richten. Alleen het huidige systeem is er helemaal niet op gericht om mensen te ondersteunen bij het versterken van het eigen leven, in de eigen woonomgeving. Dan klopt de term Wijkgericht werken weer wel. Er zijn heel veel hulpbronnen in de wijk. Maar die worden niet ingezet, omdat het niet speciaal is. Laten we die nu wel benutten en inzetten. Dat gewone voorzieningen voor iedereen zijn’, aldus Nossin.

‘Jeugdigen en hun ouders willen niet speciaal zijn. Zij willen gewoon mee kunnen doen.’

Ongewone reisgids

‘De afgelopen jaren hebben we geprobeerd om dit vertrekpunt – het Versterken van het Gewone Leven – invulling te geven. We hebben heel veel mensen gesproken en materiaal opgehaald. Dit bundelen we in een reisgids: de Ongewone Reisgids voor het Gewone Leven. Jeugdigen gaan op reis in hun eigen leven en hebben daar hulp of ondersteuning bij nodig. Omdat zij pech onderweg hebben of hindernissen tegenkomen. Die moeten weer op weg worden geholpen zodat zij hun reis kunnen vervolgen.’

De oplossing zit volgens hem dan niet alleen in het kind of de ouder. ‘Heel veel zit in de context en vraagt ook om een brede blik over de domeinen heen. In de reisgids zit een hoofdstuk dat heet Contextlenzen, om ook te kijken naar hindernissen en vooral ook mogelijkheden in de omgeving.’

‘Wat we willen is dat beleidsmakers en professionals zich op het Versterken van het Gewone leven richten.’

Op de goede weg

Er gebeuren volgens Nossin overal al mooie dingen. ‘Zeker ook bij lokale teams, welzijn, opbouwwerk of onderwijs. Omdat zij ook werken in de samenleving en in de wijk. Maar het moet echt nog verder doorsijpelen. Daarom gaan we verder met de Beweging Brede Blik; een verzameling van mensen die met elkaar aan de slag willen met het Versterken van het Gewone Leven. Ook organiseren we Masterclasses met Hogescholen en ontwikkelen we een leergang Wijkgericht werken.’

De reisgids kom eind 2021 uit. Nossin: ‘Ik zou wil zeggen lees het! Mensen worden enthousiast als zij het Versterken van het Gewone Leven als vertrekpunt nemen. Het is een verrijking van hun werk.’

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.