Verbeteren relatie tussen ouder en kind door samenwerking volwassenpsychiatrie en kinderpsychiatrie

In de praktijk

Interview met Mirjam Soons en Elma Verboon

Een klinisch psycholoog en psychiater raakten langs de schaatsbaan met elkaar aan de praat over ouders met persoonlijkheidsproblematiek en hun jonge kinderen. Zo ontstond de succesvolle samenwerking ‘Mijn kindje in hoofd en hart’, tussen volwassenenpsychiatrie en kinderpsychiatrie, een groepsbehandeling voor ouders met psychische problemen met een baby of een peuter (0-2 jaar).

Een kind ligt op de bank met en Nijntje boek.

Mirjam Soons van NPI volwassenenpsychiatrie en Elma Verboom van MOC ‘t Kabouterhuis GGZ bieden samen deze behandeling aan. Door hun expertise gezamenlijk in te zetten kunnen ouders de relatie met hun kind verbeteren. In de behandeling staat het mentaliseren – het vermogen om na te denken over de eigen innerlijke wereld en die van anderen - van de ouder centraal, waardoor ze zich zekerder voelen als ouder. En dit werkt door als beschermende factor voor de ontwikkeling van het kind.

Stress herkennen en hiermee om leren gaan

De groepstherapie, die naast een individuele therapie wordt aangereikt, bestaat uit twaalf bijeenkomsten (inclusief een intake en een eindgesprek) waarin verschillende thema’s behandeld worden, zoals welke uitdagingen je tegenkomt als ouder. Daarnaast worden er veel observatieoefeningen gedaan. De belangrijkste doelen van de groep zijn om je eigen stress te herkennen en te leren hanteren, de stress van je kind te herkennen en om nieuwsgierig te worden naar wat er in het kind omgaat. Doordat de ouders meer gaan reflecteren op zichzelf en hoe ze zich voelen in hun relatie met het kind, wordt het kindje minder meegenomen in de stemmingswisseling van de ouders.

'De relatie met mijn kind is heel erg verdiept. Ik kijk beter naar het kindje. Ik besteed meer aandacht aan wat het kindje zou willen zeggen. Ik kijk bewuster naar mijn kindje en heb ook meer rust.'

Elma noemt de behandeling die ze met Mirjam aanbiedt bijzonder. ‘Het is namelijk best ingewikkeld om volwassenenzorg en kindzorg bij elkaar te krijgen. Vaak heeft dat met financiën te maken en zien we dat veel ouders in het begin terughoudend zijn om deel te nemen.’ Mirjam vertelt: ‘Vaak zijn ze wantrouwend ten opzichte van de hulpverlening of schamen ze zich richting anderen. Soms kunnen ze ook het idee hebben dat wij het kind willen afpakken. Wij proberen dan aan de ouders duidelijk te maken dat het als ondersteuning is bedoeld en niet als bedreiging en dat je er echt wel plezier in kunt hebben. Wij zijn heel open en steunend en doen er alles aan om een veilige sfeer te creëren. Door onze beide expertises in de kamer te hebben, lukt het veel beter om iets voor elkaar te krijgen. Daarin hebben Elma en ik natuurlijk ook heel veel van elkaar geleerd.’

’Boost in het zelfvertrouwen’

De toegevoegde waarde van deze groepsbehandeling blijkt enorm groot te zijn volgens Elma: ‘Naast de individuele behandeling is de groep een krachtige context voor ouders om elkaars verhalen te horen en ervaringen uit te wisselen. Wat ook een enorme meerwaarde heeft is dat ze ook vaak dingen van elkaar oppikken. Daardoor voelen de ouders zich minder gestigmatiseerd en hebben zij minder het gevoel er alleen voor te staan. We zien een enorme boost in het zelfvertrouwen van de ouder, wat ook weer helpt voor de therapie en het kind. Het verrijkt elkaar. De dynamiek van zo’n groep werkt enorm versterkend.’

Ik voel me soms meer een gastvrouw, dan een groepsbegeleider. Zo stel ik me ook op’, lacht Mirjam. ‘We kregen een enorm compliment van een moeder die zei: ‘Ik vond het altijd heel fijn om te komen.’ Dat is ook precies wat we willen!’

'Ik heb meer vertrouwen gekregen als moeder.'

Als laatste benadrukt Mirjam dat de ervaringen van veel ouders vaak positief zijn. ‘De meeste zeggen dat ze meer stilstaan als ouder bij wat er in het kindje omgaat. Ze nemen meer tijd om naar hun kindje te kijken. Wat veel ouders ook zeggen is dat ze het heel fijn vinden om ervaringen met andere ouders te delen. Dat ze gemerkt hebben, dat ze er mogen zijn. Ook mét alle twijfels.’

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.