Uitvoeringstoets Hervormingsagenda gereed

Tijdens de ALV  van de VNG van juni 2023 werd de Hervormingsagenda goedgekeurd, samen met 3 moties die opriepen tot: 

  1. Het ontwikkelen van een Implementatieplan
  2. Het uitvoeren van een uitvoeringstoets op dat plan
  3. Het samenstellen van regionale startfoto’s

Het Implementatieplan werd in november 2023 afgerond en de startfoto’s in april 2024. De uitvoeringstoets is inmiddels ook gereed.

Afbeelding van de uitvoeringstoets
Beeld: ©VNG

Uitvoeringstoets Implementatieplan Hervormingsagenda Jeugd & Richtinggevend kader Toegang, lokale teams en integrale dienstverlening

Er is gekeken naar de uitvoerbaarheid van het Implementatieplan als geheel, maar ook naar de verschillende onderliggende wetsvoorstellen, projectplannen en andere producten en activiteiten die de komende jaren nog uitgewerkt worden en waarvan het wenselijk is dat de uitvoerbaarheid afzonderlijk getoetst wordt. De uitvoerbaarheid van het Implementatieplan als geheel is getoetst in een analysesessie met verschillende gemeenten.

Hierbij zijn aandachtspunten en risico’s ten aanzien van de uitvoerbaarheid van de verschillende thema’s en voorgenomen activiteiten in beeld gebracht.

Naast het eindrapport is er ook een document beschikbaar met daarin de belangrijkste uitkomsten van de uitvoeringstoets.

Meer informatie en downloaden